خدا

خدا

17 بهمن1396
خدا

گفتم خدایا چگونه آغازکنم؟؟؟
گفت به نام من
گفتم خدایاچگونه آرام گیرم؟؟؟
گفت بیادمن
گفتم خدایا خیلی تنهایم؟؟؟
گفت تنهاترازمن؟؟؟
گفتم خدایا هیچ کسی کنارم نمانده؟؟؟
گفت به جزمن
گفتم خدایا از بعضیها دلگیرم
گفت حتی ازمن؟
گفتم خدایا قلبم خالیست
گفت پرکن از عشق من
گفتم دست نیازدارم
گفت بگیردست من
گفتم با این همه مشکل چه کنم؟؟؟
گفت تلاش به امیدمن
گفتم چگونه پایان دهم؟؟؟
گفت حافظو نگهدارتومن
گفتم خدایا چرااینقدرمیگویی من؟؟؟
گفت چون من از توهستم و تو ازمن

نظرات
ارسال نظر