تعمیردستگاه آزمایشگاهی * تعمیرات آزمایشگاهی*

کارشناسان متخصص و دوره دیده ومجرب شرکت آداک ویراپژوه در زمینه عیب یابی ، تعمیر ، سرویس ، کالیبراسیون و نیز خدمات در زمینه تعمیرات انواع دستگاههای آزمایشگاهی آماده ارائه خدمات در زمینه تمامی دستگاههای آزمایشگاهی به شما عزیزان می باشند
کارشناسان این شرکت آماده ارائه هرگونه خدمات فنی دستگاههای عمومی آزمایشگاهی وپیشرفته تحقیقاتی و آنالیتیکالی به عموم مشتریان گرامی در اسرع وقت می باشد.عیب یابی در این شرکت شامل هیچ گونه هزینه ای نمی شود
لیست برخی از دستگاههایی مشمول خدمات این شرکت به شرح ذیل می باشد:
تعمیر هات پلیت مگنت
تعمیرهات پلیت
تعمیرهات پلیت تک خانه
تعمیرهات پلیت سه خانه
تعمیر هات پلیت شش خانه
تعمیرهات پلیت سه خانه mtops
تعمیرهات پلیت شش خانهMTOPS
تعمیرهات پلیت مگنتFINETECH
تعمیر هات پلیت مگنت تکخانهFINE TECH
تعمیرهات پلیت IKA
-تعمیر هات پلیت مگنت Dragon
-تعمیر هات پلیت مگنتlabinco
-تعمیر هات پلیت مگنتfinetech
-تعمیر هات پلیت مگنت ایرانی
-تعمیر هات پلیت مگنتheidolph
-تعمیر هات پلیت مگنتfisher
-تعمیر هات پلیت مگنتstuart
-تعمیر هات پلیت مگنتlabtech
-تعمیر هات پلیت مگنتfalc
-تعمیر هات پلیت مگنتvelp
-تعمیر هات پلیت مگنتgerhardt
-تعمیر هات پلیت مگنتgfl
-تعمیر همزن مکانیکی IKA
-تعمیر همزن مکانیکیvelp
-تعمیرهمزن مکانیکیfinetech
-تعمیرهمزن مکانیکی labinco
-تعمیرهمزن مکانیکی heidolph
-تعمیر هموژنایزرIKA
-تعمیر هموژنایزرheidolph
-تعمیر هموژنایزرfinetech
-تعمیر هموژنایزر
-تعمیر شیکر انکوباتور
– تعمیر شیکر ارلن بالن
-تعمیر شیکر
-تعمیر ترازو
تعمیرترازو رطوبت سنج
-تعمیر ترازو۰٫۱ گرم
-تعمیر ترازو۰٫۰۱ گرم
-تعمیر ترازو ۰٫۰۰۰۱ گرم
-تعمیر ترازو kern آلمان
– تعمیرترازو AND ژاپن
-تعمیر ترازو SArtorius
-تعمیر ترازو Mettler-toledo
-تعمیر ترازو Vibra
-تعمیردستگاه آب مقطر گیری یکبار تقطیرGFL
-تعمیر آب مقطر گیری دو بار تقطیرGFL
-تعمیر دیونایزر
تعویض المنت آب مقطرگیری
تعویض رزین دیونایزر
تعمیراسپکتروفتومترUNICO
-تعمیر اسپکتروفتومترUV
-تعمیر اسپکتروفتومترUV-VIS
-تعمیر رطوبت سنج غلات
-تعمیر ترازو رطوبت سنج
تعمیررطوبت سنجGWON
تعمیررطوبت سنجFARMEX
تعمیررطوبت سنجUNIMETER
-تعمیر کدورت سنج HACH
-تعمیر کدورت سنج LAMOTTE
-تعمیر کلر سنج
-تعمیر کلنی کانتر
-تعمیر آون
-تعمیر آون فن دار
-تعمیر آون خلا
-تعمیر بن ماری
-تعمیر بن ماری سرولوژی
-تعمیر حمام روغن
-تعمیر انکوباتور
-تعمیر انکوباتور یخچالدار
-تعمیر سانتریفیوژ
-تعمیر میکروسکوپ
-تعمیر ویسکومتر
تعمیرویسکوزیمتر بروکفیلد
تعمیر تخصصی دستگاه ویسکوزیمتر
نصب و آموزش و کالیبراسیون دستگاه ویسکوزیمتر
-تعمیر  PH متر رومیزی
تعمیر و تعویض الکترود و کالیبراسیون دستگاه پی اچ متر
-تعمیر PH متر پرتابل
-تعمیر EC متر رومیزی
-تعمیر EC متر پرتابل
-تعمیر اکسیژن متر پرتابل
-تعمیر مولتی متر
تعمیراکسیژن متر WTW
تعمیراکسیژن متر AZ
تعمیراکسیژن متر HACH 
-تعمیر کوره ۲ لیتری دیجیتال
تعمیر کوره 4 لیتری پروگرامر
تعمیر کوره 8 لیتری دیجیتال 1200 درجه
تعمیر کوره 12 لیتری دیجیتال و پروگرامر
تعمیرکوره آزمایشگاهی
تعمیرکوره 4لیتری
تعمیرکوره 12لیتری
المنت کوره
تعویض پلیت کوره آزمایشگاهی
-تعمیر کوره الکتریکی
تعمیرPH متررومیزی
تعمیرPH مترپرتابل
تعمیرهدایت سنج رومیزی
تعمیرهدایت سنج پرتابل
تعمیرشوری سنج
تعمیرPH METER HANNA
تعمیر Hanna
تعمیر wtw
تعمیرAZ
تعمیرشیکر
تعمیرشیکرارلن بالن
تعمیر شیکرلوله
تعمیرشیکرانکوباتور
تعمیر روتاری
تعمیربن ماری سیرکوله
تعمیر اتوکلاو
تعمیرژرمیناتور
تعمیربن ماری روغن
تعمیرانکوباتور
تعمیرانکوباتوریخچالدار
تعمیرآون خلاء
تعمیرسانتریفیوژ ایرانی و تعمیر سانتریفیوژ خارجی
تعمیرسانتریفیوژیخچالدار
تعمیرسانتریفیوژهماتوکریت
تعمیررطوبت سنج علوفه
تعمیررطوبت سنج پراب دار
تعمیر تاکومتر
تعمیر LUX متر
-تعمیر شوف بالن
-تعمیر شوف بالن ۵۰۰سی سی
-تعمیر شوف بالن ۱۰۰۰سی سی
-تعمیر شوف بالن۲۰۰۰سی سی
-تعمیر شوف بالن۳۰۰۰سی سی
-تعمیر شوف بالن۵۰۰۰سی سی
-تعمیر شوف بالن
-تعمیر ویسکوزیمتر
-تعمیر میکروسکوپ سه چشمی
-تعمیر هودشیمیایی
-تعمیر هود لامینار
-تعمیر سکوبندی
-تعویض فیلتر هپا
تعمیر دستگاه آزمایشگاهی در این شرکت دارای خدمات پس از فروش می باشد
همچنین عیب یابی دستگاه معیوب هیچ هزینه ای را شامل نمی شود
در شرکت آداک ویرا پژوه ما سعی براین داریم که تا در حد امکان از گفتن واژه های تعمیر نمی شود -قابل تعمیر نیست- قطعه مورد نظر پیدا نمی شود - تحریم هستیم - وقت تعمیر نداریم - بپرهیزیم و تا جای ممکن با تعمیر خوب کمکی به شما همکاران عزیز و گرامی باشیم

نظرات ارسال شده
4.7 /5 20 5 1
فرم ارسال نظرات