ایمنی در آزمایشگاه

ایمنی در آزمایشگاه

17 بهمن1396
ایمنی در آزمایشگاه


اصولا آزمایشگاهها مکان هایی مناسب جهت تحقیق و پژوهش می باشند از اینرو دراین چنین مکانهایی موادهای شیمیایی و خطرناک و سمی و دستگاههای آزمایشگاهی نیز وجود دارند که استفاده از اینها دارای شرایط خاصی می باشد
مادر این مقاله سعی برآن داریم تا شما را با گوشه هایی از خطراتی که ممکن است در هرآزمایشگاه بوجود بیاید و همچنین نحوه رویایی رو با آنها را به شما عزیزان آموزش دهیم
در مرتبه اول رعایت کردن اصول ایمنی در آزمایشگاه برعهده تمامی کارکنان و دانشجویان می باشد می توان براحتی عنوان کرد که تمامی موادشیمیایی که در آزمایشگاهها وجوددارند می توانند خطرناک و سمی باشند منتها درصد خطرات و سمی بودن آنهاو تاثیرشان بربدن انسان متفاوت است
رعایت کردن نکات ایمنی جهت پیشگیری از خطرات احتمالی درآزمایشگاهها درست است که نسبت به کارخانجات بسیارکمتر می باشد ولی اثراتی که مواد سمی بربدن می توانند در آزمایشگاهها بگذارند به مراتب بیشتر از کارخانجات می باشد
از جمله مواد بسیارسمی در آزمایشگاهها کلرclو آرسنیکASو سیانید و سدیم و سدیم آزبد و هیدروژن سیانید می توانند باشد اصولا ترکیبات سیانید بسیار دارای خطر هستند
نکته دیگر نحوه نگهداری مواد شیمیایی در آزمایشگاهها می باشد که یکسری از موادشیمیایی خاص ممکن است در اثر مجاورت باهم واکنش داده و باعث انفجار شوند از اینرو بیشتر برای نگهداری موادشیمیایی از کمدهای نگهداری موادشیمیایی و یا کمدهای نگهداری موادشیمیایی ضدانفجار می توان استفاده نمود
یکسری دیگر از خطاهایی که ممکن است در آزمایشگاهها بوجود بیاید خطاهای انسانی می باشد که باید در هنگام کارکردن بسیاری ازموارد را رعایت نماییم
در ابتدا اینکه هرگز بدون وسایل حفاظت فردی مانند روپوش-کلاه-ماسک-عینگ-دستکش کوره -انبرکوره-محافظ های تنفسی بسته به نوع مواد -انبرکهای خاص جهت عدم تماس دست با وسایل داغ و موادشیمایی-و همچنین دستکشهای ضداسید و روپوش های ضداسید در هنگام انجام آزمایش استفاده نمود
دوم اینکه تمامی شلنگها که برای انتقال آب و گاز و هوا مورد استفاده قرار می گیرند باید دارای بست مخصوص باشند
هرگز از وسایل شیشه ای شکسته استفاده نکنیم
هرگز آزمایش در حال انجام را بدون مراقبت رها نکنیم ودر صورت اجبار باید نام آزمایش-نام آزمایشگر-تلفن آزمایش کننده و همچنین مواد در حال آزمایش رانوشته و در کنار آزمایش قراربدهیم
تمامی مواد شیمیایی و محلولها را باید در ظرفهای درب دار ریخته تا هم از آلودگی محیط آزمایشگاه جلوگیری کنیم و هم مانع از آلودگی نمونه مورد نظرشود
روی میز کار و یا میزی را که در روی آن آزمایش را درحال انجام هستیم باید خالی از وسایل اضافی نگه داریم و مواد غیرضروری را برداشته و در کمد مخصوص قراردهیم
تمامی دانشجویان در آزمایشگاههای دانشگاهها و تمامی کارمندان و پرسنل آزمایشگاههای صنعتی باید از محل قرار گرفتن کپسولهای آتش نشانی و شلنگهای آتش نشانی و همچنین از نحوه کارکردن و استفاده از دوش چشم شور ایستاده و دوش چشم شوررومیزی را بلد باشند
قبل از انجام هر نوع آزمایشی باید موادشیمیایی مورد استفاده در آن آزمایش را شناخته و از خطرات آن و همچنین از نحوه مقابله با آن اطلاع داشته باشیم
با علایم خاص و هشدارهای شیمی باید آشنایی کامل را داشته باشیم
برای برداشتن محلولها حتما باید از پیپت استفاده نمود و از برداشتن محلها توسطدهان باید جدا خودداری کرد
برای حرارت دادن باید حتما مشعل رادر وسط میزآزمایش قراردهیم و از گذاشتن آن برروی لبه میز خودداری کنیم
برای گرم کردن لوله آزمایش هرگز بطور مستقیم از پایین حرارت ندهیم بلکه بصورت شیبدار از بالا به پایین حرارت دهیم
تمامی ظروف حاوی مواد و محلول را باید برچسب مناسب بزنیم
از خوردن و آشامیدن در محیط آزمایشگاه به دلیل آلودگی محیط باید خودداری کنیم
در هنگام شستن ظروف در زیر شیرآب ابتدا باید شیرآب را باز کنیم تا جریان آب یکنواخت شود تا دراثرریختن آب برروی ظرف مانع از پاشیدن آن شود
در هنگام انجام آزمایش بیشترسعی کنیددر ساعاتی باشد که در محل آزمایشگاه تنها نباشید تادر صورت افتادن اتفاقی بتوانید از کسی کمک بگیرید
از دفع موادخطرناک و سمی در و دفع آنها در فاضلاب و یا در سطل زباله باید خودداری شود
تمامی آزمایشاتی مه مکن است تولیدبخر داشته باشند بایددرزیر هودهای مخصوص لامینار و یا هودهای شیمیایی انجام گیرد
ظروف مورد ازمایش و وسایل شیشه ای که در آزمایش دخالت دارند را بخوبی شست
هرگزموادبرداشته شده را به ظرف اصلی برنگردانید

 

نظرات
ارسال نظر