لوپZTXE*استریومیکروسکوپ دوچشمیZTXE

استریومیکروسکوپ دوچشمی ZTXE
لوپ دوچشمی ZTXE
استریومیکروسکوپ دوچشمی جهت استفاده در کلینیکهای کاشت مووابرو-آزمایشگاههای تحقیقاتی-آزمایشگاههای گیاه پزشکی
دارای دومدل لامپ هالوژن ولامپ LED
دارای لنزچشمی 10X
دارای عدسی شئی 4X
دارای پایه بسیارمحکم
دارای دومنبع نور بالا و پایین
دارای قابلیت تنظیم شدت نور
قابلیت بزرگنمایی تا 45برابر
قابلیت جابجایی لنزشئی با دوربین
دارای فیلتردارک فیلدوهولدرفیلتر


استریومیکروسکوپ
استریومیکروسکوپ دوچشمی
استریومیکروسکوپ سه چشمی
قیمت استریومیکروسکوپ دوچشمی ZTXE
فروش استریومیکروسکوپ دوچشمی ZTXE
تعمیرانواع استریومیکروسکوپ
لوپ دوچشمی ZTXE
قیمت لوپ دوچشمی ZTXE
لوپ دوچشمی بالامپ LED
لوپ دوچشمی با لامپ هالوژن
لوپ دوچشمی G5
قیمت لوپ کاشت مو G5

نظرات ارسال شده
فرم ارسال نظرات