تعمیرترازوآزمایشگاهی*

تعمیرترازوآزمایشگاهی*

شرکت آداک ویرا پژوه با دارابودن کارشناسان متخصص و با تجربه و دوره دیده در کمپانیهای معتبر اقدام به راه اندازی یکی از بزرگترین مراکز تعمیرات دستگاههای آزمایشگاهی رادر کشور تاسیس نموده است یکی از دسته تعمیرات این شرکت تعمیرات تخصصی تمامی ترازوهای آزمایشگاهی با هررنج و دقتی می باشد این شرکت با دارا بودن فایلهای نرم افزاری تخصصی قادر به تعمیر و کالیبراسیون ترازوهای دقیق و آنالیتیکال و ترازوهای رطوبت سنج می باشد
تعمیرترازودیجیتال با قابلیت توزین 0.1 گرم
تعمیرترازو0.01گرم آزمایشگاهی ساخت کمپانی کرن آلمان  (KERN)
تعمیرترازو0.001گرم لهستانی رادوگ در ایران  (RADWAG)
تعمیرترازو آزمایشگاهی با دقت 0.0001گرم یکدهزارم گرم آلمانی
تعمیرترازو0.00001گرم
تعمیرترازو رطوبت سنج رادوگ مدل ام آ50  (RADWAG MA50)
تعمیرترازوای ان دی ژاپن (AND)
تعمیرترازو RADWAG
تعمیرترازوملEJ303
تعمیرترازومدلWTC
تعمیرترازوFX500
تعمیرترازو WLY
تعمیرترازو مدل EK200
تعمیرترازومدل HT500
تعمیرترازومدلHT120
تعمیرترازوHL600
تعمیرترازوEK1200
تعمیرترازومدلHT3000
تعمیرترازوGH202
تعمیرترازومدلHR200I
تعمیرترازوEK2000I
تعمیرترازوGF1000
تعمیرترازومدل GF120
تعمیرترازوHL300
تعمیرترازومدلGF400
تعمیرترازومدلGF800
تعمیرترازومدلGF6000
تعمیرترازومدلGE320
تعمیرترازومدلMX50
تعمیرترازو مدلME303متلر
تعمیرترازو مدلNBL214 آدام
تعمیرترازو مدلMS205DUمتلر
تعمیرترازومدلNBL823ادام
تعمیرترازوADAM
تعمیرترازوکمپانی ای انددی ژاپنAND
تعمیرترازوکمپانیKERN آلمان
تعمیرترازوکمپانی RADWAG
تعمیرترازوسارتوریوس
تعمیرترازوبا دقت های مختلف آزمایشگاهی
تعمیرترازو با قیمت مناسب
تعمیرترازو آنالیتیکال
عیب بابی ترازو های آزمایشگاهی با دقت های مختلف
کالیبراسیون برگه دار ترازوهای آنالیتیکال و آزمایشگاهی

نظرات ارسال شده
4.4 /5 20 5 1
فرم ارسال نظرات