بادسنج-بادسنجtesto 417-قیمت Anemometer testo417

کمپانی testoآلمان یکی از کمپانیهای بسیارمعتبر در صنعت پتروشیمی و پالایشگاهها می باشد این کمپانی دارای توان بسیار بالایی در ساخت دستگاههای اندازه گیری در زمینه گازههای خروجی از دودکش و دستگاههای onlineبسیاری در این صنعت دارد یکی از دستگاههای پرکاربرد دستگاه Anemometer یا بادسنج با مشخصات زیر از این کمپانی می باشد:
دارای قابلیت اندازه گیری سرعت هوا-CFMو میزان دمای هوا رادارا می باشد
دارای قابلیت اندازه گیری میانگین چند نقطه در زمان بندی ها مختلف
دارای سیستمBack light جهت روشنایی نورپس زمینه برای فرائت بهتر در هر شرایط
دارای دکمه HOLD
قابلیت انجام تستهایی تا 4000 دوربردقیقه
ذارای پره بزرگترحدود 10سانتیمتر جهت پوشش جریان هوادریک سطح بیشترووسیع تر
رنج و مشخصات دمایی:


32° to 122 °F / 0 to +50 °C

Measuring range

±0.9 °F / ±0.5 °C

Accuracy

0.1 °F / 0.1 °C

Resolution

 
و رنج و مشخصات اندازه گیر ی بادVelocity - Vane anemometer
 

+59.1 to +3937 fpm / +0.3 to +20 m/s

Measuring range

±19.7fpm + 1.5 % of mv /   0.1 m/s±1.5 % ofmvر

Accuracy
19.7fpm /0.01m/s Resolution

حجم باد:
0to+58875 cfm/ 0 to+ 99999m³/h

Measuring range

 0.1cfm Resolution

دارای کیف مخصوص قابل حمل و مقاوم در برابر ضربه و آب

بزرگترین خصوصیات این نوع بادسنجها پره های بزرگ می باشد که جریان هوارا در یک منطقه بزرگترادغام میکندو در نتیجه باعث اختلال در پنجره هوا می شود که به روش حلفه معروف است
این دستگاه بادسنج بسیار مناسب برای اندازه گیری سرعت جریان و یا سرعت حجمی دما در خروجیهای کانال می باشد
بادسنج
قیمت بادسنج
بادسنج تست
قیمت بادسنجtesto
testo
فروش بادسنجtesto
testo417
تعمیربادسنج testo


 

نظرات ارسال شده
فرم ارسال نظرات