آنالیزشیرLA آنالیزشیرمدلLactoscan LA

آنالیزشیر مدلLACTOSCAN LA

دستگاه آنالیزیا آنالایزرشیرمدلLA با مشخصات و ویژگیهای زیر:
آنالایزرشیر مدلLAدارای پرینترداخلی (آنالایزرشیرمدلLA)
دارای قابلیت اندازه گیری و آنالیز نمونه تا50 ثانیه برای (آنالیزشیرمدلLA)
قابلیت شستشوی اتوماتیک با دارابودن دو عددپمپ پریستالتیک(آنالیزشیرLA)
دارای قابلیت اتصال به کامپیوتر(آنالیزشیرمدلLA)
دارای قابلیت اندازه گیری با کمترین مقدارنمونه(آنالیزشیرمدلLA)
قابلیت اندازه گیری شیرگاو-شیرگوسفند-شیرخشک و کرم(آنالیزشیرLA)
دارای پراب مخصوص PH بهمراه هولدر مخصوص الکترود(آنالیزشیرLA)
دارای محلولهای مخصوص شستشو دستگاه (آنالیزشیرLA)
قابلیت اندازه گیری شیر گاو از 4تا 6 ms/cm
قابلیت اندازه گیری شیر گوسفند از 3 تا 5ms/cm
 
accuracy measurment parameter

0.06%±
from 0.01% to 45% FAT

0.15%±
from 3% to 40% SNF
0.3kg/m3±
 
from 1000 to 1160 kg/m3 Density
0.15%± from 2% to 15% Protein
0.20%± from0 0.01% to 20% Lactose
3.0%± from 0% to 70% Added water content
1c from 5c to 40c Temperature of milk
0.0005c±
 
from -0.400 to -0.700c Freezing point
0.05%±
 
from 0.4 to 4% Salts
0.05%± from 0 to 14 PH
0.05%± from 2 to 14ms/cm Condutivity
0.17%± from 0 to 50% Total solid
  دارای وزن کمتراز 4کیلوگرم (آنالیزشیرla)
قیمت آنالایزر شیرمدلLA از کمپانی لاکتواسکن(آنالایزرشیرLA)
فروش آنالایزرشیر 12پارامتری مدلLA بلغارستان (آنالایزرشیرLA)
 

نظرات ارسال شده
5/5 0 0 0
فرم ارسال نظرات