شوف بالن دیجیتال 1000همزن دار-شوف بالن همزن دار دیجیتال1000ml-قیمت شوف بالن همزن داردیجیتال

دارای تایمر دمایی 99ساعته
maxدمایی 450درجه سانتیگراد
maxسرعت 1500rpm
minسرعت 100rpm
دارای کنترل پنل دیجیتال PID
دارای دقت دمایی بسیار بالا تا ±1℃
 

نظرات ارسال شده
4.5 /5 20 5 1
فرم ارسال نظرات
محصولات مرتبط