هات پلیت مگنت IKA دستگاه هات پلیت مگنت

هات پلیت مگنت IKAآلمان

شرکت آداک ویراپژوه با سابقه طولانی درزمینه واردات محصولات کمپانی آیکا IKAآلمان و بادارابودن کادرباتجربه درزمینه تعمیرات وخدمات پس ازفروش وارائه خدمات نصب وراه اندازی این کمپانی آمادگی خودراجهت عرضه  انواع محصولات کمپانی آیکا IKAآلمان اعلام می دارد.
تعمیر هات پلیت مگنت IKA
درزیر انواع مدلهای هات پلیت با همزن های مغناطیسی این کمپانی با حجم ودما وسرعت چرخش آنها معرفی میگردد

1-دستگاه هات پلیت مگنت مدل RCT Basic control

دارای رنج دمایی تا دمای 310 درجه
دارای رنج سرعت 1500دوربردقیقه
و قابلیت همزدن 20لیترآب

2-دستگاه هات پلیت مگنت مدل RET Basic

دارای رنج دمایی تا 340 درجه سانتیگراد
دارای سرعت همزدن تا 1700دوربردقیقه
قابلیت همزدن 20لیتر آب

3-هات پلیت مگنت آیکا مدلRET CONTROL

دارای رنج دمایی تا 340 درجه سانتیگراد
دارای سرعت همزدن تا 1200دوربردقیقه
قابلیت همزدن 20لیتر آب

4- C-MAG HS 4 IKAMAG

دارای رنج دمایی تا 500 درجه سانتیگراد
دارای سرعت همزدن تا 1500دوربردقیقه
قابلیت همزدن 5لیتر آب

دارای صفحه سرامیکی

5- C-MAG HS 7 IKAMAG

دارای رنج دمایی تا 500 درجه سانتیگراد
دارای سرعت همزدن تا 1500دوربردقیقه
قابلیت همزدن 10لیتر آب

دارای صفحه سرامیکی

6- C-MAG HS 10 IKAMAG

دارای رنج دمایی تا 500 درجه سانتیگراد
دارای سرعت همزدن تا 1500دوربردقیقه
قابلیت همزدن 15لیتر آب

دارای صفحه سرامیکی

7- C-MAG HS 4 digital IKAMAG

دارای رنج دمایی تا 500 درجه سانتیگراد
دارای سرعت همزدن تا 1500دوربردقیقه
قابلیت همزدن 5لیتر آب

دارای صفحه سرامیکی

8- C-MAG HS 7 digital IKAMAG

دارای رنج دمایی تا 500 درجه سانتیگراد
دارای سرعت همزدن تا 1500دوربردقیقه
قابلیت همزدن 10لیتر آب

دارای صفحه سرامیکی

9- C-MAG HS 10 digital IKAMAG

دارای رنج دمایی تا 500 درجه سانتیگراد
دارای سرعت همزدن تا 1500دوربردقیقه
قابلیت همزدن 15لیتر آب

دارای صفحه سرامیکی

10- RH basic 2 IKAMAG

دارای رنج دمایی تا 320 درجه سانتیگراد
دارای سرعت همزدن تا 2000دوربردقیقه
قابلیت همزدن 10لیتر آب

11- RT 5 power IKAMAG

دارای رنج دمایی تا 120درجه سانتیگراد
دارای سرعت همزدن تا 1100دوربردقیقه
قابلیت همزدن 0.4لیتر آب

12- RT 10 power IKAMAG

دارای رنج دمایی تا 120درجه سانتیگراد
دارای سرعت همزدن تا 1100دوربردقیقه
قابلیت همزدن 0.4لیتر آب

دارای صفحه سرامیکی

13-RT 15 power IKAMAG

دارای رنج دمایی تا 120 درجه سانتیگراد
دارای سرعت همزدن تا 1100دوربردقیقه
قابلیت همزدن 0.4لیتر آب

14- C-MAG MS 4 IKAMAG

دارای رنج دمایی تا 500 درجه سانتیگراد
دارای سرعت همزدن تا 1500دوربردقیقه
قابلیت همزدن 5لیتر آب

دارای صفحه سرامیکی

15-C-MAG MS 7 IKAMAG

دارای رنج دمایی تا 500 درجه سانتیگراد
دارای سرعت همزدن تا 1500دوربردقیقه
قابلیت همزدن 10لیتر آب

دارای صفحه سرامیکی

16-C-MAG MS 10 IKAMAG

دارای رنج دمایی تا 500 درجه سانتیگراد
دارای سرعت همزدن تا 1500دوربردقیقه
قابلیت همزدن 15لیتر آب

17-Mini MR standard IKAMAG

دارای سرعت همزدن تا 1200دوربردقیقه
قابلیت همزدن 0.4لیتر آب

دارای صفحه سرامیکی

18-topolino

دارای سرعت همزدن تا 1800دوربردقیقه
قابلیت همزدن 10لیتر آب

دارای صفحه سرامیکی

دوربردقیقه-0.25لیتر

19-color squid IKAMAG

دارای رنج دمایی تا 500 درجه سانتیگراد
دارای سرعت همزدن تا 2500دوربردقیقه
قابلیت همزدن 1لیتر آب

20-lab disc white

1500دوربردقیقه-0.8لیتر

21-KMO 2 basic IKAMAG

1100دوربردقیقه-5لیتر

22-Maxi MR 1 digital IKAMAG

دارای سرعت همزدن تا 600دوربردقیقه
قابلیت همزدن 150لیتر آب

 

23-Midi MR 1 digital IKAMAG

1000دوربردقیقه-50لیتر

خریدهات پلیت آزمایشگاهی
فروش هات پلیت مگنت آزمایشگاهی
تعمیرانواع هات پلیت
هات پلیت مگنت صفحه مستطیل
هات پلیت مگنت صفحه گرد
هات پلیت استیررایرانی
هات پلیت مگنت ایرانی
هات پلیت مگنت کره ای
هات پلیت صفحه چدنی
هات پلیت صفحه بزرگ

 

نظرات ارسال شده
4.5 /5 20 5 1
فرم ارسال نظرات
محصولات مرتبط