Ph -Ph meter hanna HI 98128مترhanna hi98128

ph metrer hanna hi 98128
پی اچ متر قلمی -پی اچ متر جیبی hannaمدل hi 98128 با مشخصات زیر:
سبک و کم حجم
دارای دقت 0.01
دارای دو نقطه کالیبراسیون -کالیبراسیون توسط بافر مخصوص hanna
دارا ی قابلیت ضدآبی
بسیار مناسب برای اندازه گیری phآب آشامیدنی-آکواریوم
دارای قابلیت جایگزینی الکترود ph با الکترود HI 73127
دارای دقت اندازه گیریPh با ±0.05 pH
محدوده اندازه گیری ph از 2.00- تا 16.00
دارای قابلیت جبران دمایی
قابلیت تبدیل واحدهای اندازه گیری دما از فارنهایت به سانتیگراد
دارای دکمه HOLD
علامت نشان دادن ساعت برروی دستگاه
سیستم BEPS جهت پیشگیری از خطای باطری
خاموش شدن دستگاه درصورت استفاده نکردن پس از 8دقیقه
محدوده اندازه گیری دما از 5.0- تا 60.0 درجه سانتیگراد و 23.0 تا 122 درجه فارنهایت

نظرات ارسال شده
فرم ارسال نظرات
محصولات مرتبط