سانتریفیوژشیر-سانتریفیوژشیرsuper vario

سانتریفیوژشیر
سانتریفیوژ شیر دارای 2مدل می باشد
که یکی از این مدلها سانتریفیوژsuper vario (سوپروریو) با مشخصات زیر می باشد:
دستگاه سانتریفیوژ شیر مدل سوپروریوsuper varioدارای 3عدد هد مختلف جهت انجام آزمایشات خاص می باشد
هد مدلA که دارای محل قرار دادن سی و شش36بوتیرومتراست که جهت اندازه گیری مقدار چربی بکار میرود
هد مدل Bکه جهت انجام تست mojenierبه همراه 6 عدد لوله مخصوص و ویژه تست بکار میرود
هد مدلCکه جهت انجام تست Sulibility inexبه همراه6 عد لوله مخصوص بکار برده می شود
از اینرو شرکت آداک ویراپژوه بعنوان یکی از نمایندگان کمپانیFUNKE JERBERدرایران آماده ارائه خدمات فروش و مشاوره در زمینه تجهیزآزمایشگاههای شیر و لبنیات و تعمیرات دستگاههای تخصصی آزمایشگاه شیر و لبنیات می باشد لذا در صورت داشتن هرگونه نیاز به مشاوره با کارشناسان این شرکت تماس حاصصل فرمایید
 آزمایشگاه شیرولبنیات
تجهیزات آزمایشگاهشیر
تعمیرسانتریفیوژشیر
سانتریفیوژشیرآلمانی
سانتریفیوژشیرایرانی
سانتریفیوژشیردست دوم
سانتریفیوژشیر
قیمت سانتریفیوژشیر
فروش سانتریفیوژشیر
سانتریفیوژSUPER VARIO
Super vario
 

نظرات ارسال شده
فرم ارسال نظرات