میکروسانتریفیوژ میکروسانتریفیوژیخچالدار

میکروسانتریفیوژ
میکروسانتریفیوژیخچالدار

دستگاه میکروسانتریفیوژیکی از متداولترین دستگاههایی است که در آزمایشگاههای زیست شناسی و ژنتیک و... مورد استفاده قرار میگیرد دستگاه میکروسانتریفیوژدارای دو مدل ساده و یخچالدار جهت انجام آزمایشهای مختلف می باشد
میکروسانتریفیوژها دارای قابلیت انجام آزمایش با مقدار نمونه بسیار کم و در دورهای بسیار بالا می باشند(میکروسانتریفیوژ)
لوله هایی که در این دستگاهها مورد استفاده قرار میگیرد دارای حجم 1/5 سی سی و 2سی سی می باشد(میکروسانتریفیوژ)
دستگاههای میکروسانتریفیوژدارای برندهای معتبری مانند : و(میکروسانتریفیوژ)hettich - CENTRION -Dragin
مشخصات بعضی از مدلهای دستگاه میکروسانتریفیوژبشرح زیر می باشد:
میکروسانتریفیوژ دارای سرعت بالا جهت جداسازی و تجزیه و تحلیل فیزیکی و شیمیایی نمونه(میکروسانتریفیوژ)
میکرو سانتریفیوژجهت استفاده در آزمایشگاهها برای جداسازی ماکرومولکولهایی مانندRNA,DNA
میکروسانتریفیوژجهت جداسازی پروتئین ها و لیپیدها در آزمایشگاه(میکروسانتریفیوژ)
دارای رنج سرعتی بین 200rpmتا 15000rpmبسته به مدلهای مختلف(میکروسانتریفیوژ)
دارای روتوری بسیار مقاوم از جنس آلومینیوم که قابلیت اتوکلاو کردن را نیز دارا می باشد(میکروسانتریفیوژ)
دارای نمایشگر منحصر به فرد برای دما جهت انجام آزمایش برای نمونه های خاص(میکروسانتریفیوژ)
دارای سیستم خنک کننده بسیار قوی در نمونه های یخچالدار میکروسانتریفیوژها(میکروسانتریفیوژ)
میکروسانتریفیوژدارای سیستم میکروپروسسوری دیجیتالی دارای تایمر و حافظه(میکروسانتریفیوژ)
دارای رنج دمایی از 10- تا 40درجه سانتیگراد برای مدلهای میکرو سانتریفیوژیخچالدار (میکروسانتریفیوژ)
دارای آلارم صوتی (میکروسانتریفیوژ)
دارای قابلیت برنامه ریزی پیشرفته در مدلهای کمپانی hettich
میکروسانتریفیوژدارای روتور12شاخه و 24 شاخه(میکروسانتریفیوژ)
تمامی دستگاههای میکروسانتریفیوژدارای قفل مخصوص درب دستگاه می باشند(میکروسانتریفیوژ)


قیمت فروش دستگاه میکروسانتریفیوژ(میکروسانتریفیوژ)
فروش دستگاه میکروسانتریفیوژیخچالدار (میکروسانتریفیوژ)
تعمیر دستگاه میکروسانتریفیوژ ساده و میکرو ساتتریفیوژ یخچالدار(میکروسانتریفیوژ)
 

نظرات ارسال شده
4.8 /5 20 5 1
فرم ارسال نظرات