سانتریفیوژدستی


سسانتریفیوژدستی

از آنجاکه سانتریفیوژیکی از دستگاههای بسیار مهم در آزمایشگاهها می باشد ودر بسیاری از آزمایشها مورد استفاده دارد از اینرو در برخی از جاها مانند سکوههای حفاری و دکلهای نفتی و کلا جاهایی که دور از مرکز هستند و دسترسی به امکانات آزمایشگاهی وجود ندارد مورد استفاده قرار میگیرد(سانتریفیوژدستی)
ساتریفیوژدستی دارای برندهای مختلفی می باشد که این شرکت یک نمونه ازآنهارا را از کمپانی Thomas scientific و یک نمونه از کمپانیهای چینی را وارد و آماده ارائه به شما عزیزان با مشخصات زیر نموده است:
دارای گیره و پایه مخصوص جهت اتصال به بدنه میز می باشد(سانتریفیوژدستی)
دارای 4لوله مخصوص نمونه گیری(سانتریفیوژدستی)
حجم هر لوله 15ml می باشد(سانتریفیوژدستی)
سانتریفیوژ دستی دارای 4شاخه جهت قرار گرفتن نمونه می باشد
سانتریفیوژدستی قابلیت سرعت چرخش تا 2000rpmرا دارا می باشد
بدنه دستگاه چدنی می باشد
طرز کار سانتریفیوژدستی بوسیله چرخش توسط نیروی دست می باشد
سانتریفیوژ دستی بسیارسبک
حمل و نصب بسیار آسان و سریع

سانتریفیوژدستی آمریکایی دارای 4 شاخه
قیمت سانتریفیوژدستی 4شاخه همراه با متعلقات
فروش سانتریفیوژدستی 4شاخه با حجم 15سی سی
سانتریفیوژدستی
قیمت سانتریفیوژ دستی
فروش سانتریفیوژدستی


 

نظرات ارسال شده
فرم ارسال نظرات