ترازو یکصدم گرم ترازو مدل WLC RADWAG

ترازویکصدم گرم رادوگ*
ترازو مدل WLC

ترازو با قابلیت توزین 0.1گرم و 0.01 گرم در سریWLC از کمپانیRADWAG
این سری از ترازوها دارای قابلیتهای:

صفحه نمایش LCDبا نور زمینه
دارای کالیبراسیون داخلی مخصوص مدلWLC/C2
دارای کالیبراسیون خارجی مخصوص مدل WLC
دارای خروجی پورتRS 232
دارای قابلیت کاربا برق و باطری(ترازویکصدم گرم)
دارای قابلیت قطعه شماری(ترازویکصدم گرم)
نمایش درصد وزنی(ترازودوصفر)
بررسی وزنی(ترازویکصدم گرم)
توزین نمونه های متحرک(ترازویکصدم گرم)
دارای جمع بندی وزنی مخصوص مدلWLC
دارای قابلیت نمایش و نگهداری بیشترین مقدار اندازه گیری شده
دارای قابلیت اندازه گیری در واحدنیوتن

مشخصات ترازو مدل WLC 6/F1/R:

 

6Kg Maximum capacity
0.1g Readability
6kg_ Tare range
0.1g Repeatability
0.2g_+ Linearity
 3s Stabilization time
LCD Display
300*300mm Weighing pan dimensions


مشخصات ترازو مدل WLC6/A2/C/2:

 
 6Kg Maximum capacity
0.1g Readability
6kg_ Tare range
0.15kg Repeatability
0.2g_+ Linearity
3s Stabilization time
internal -automatic Adjustment
LCD Display
1195*195mm Weighing pan dimensions

ترازو مدل WLC1/A2:

 
1Kg Maximum capacity
0.01g Readability
1kg_ Tare range
0.01g Repeatability
±0,03g Linearity
3s Stabilization time
external Adjustment
LCD Display
1195*195mm Weighing pan dimensions

ترازو مدل WLC2/A2:
 
2Kg Maximum capacity
0.01g Readability
2kg_ Tare range
0.01g Repeatability
±0,03g Linearity
3s Stabilization time
externa Adjustment
LCD Display
195mm*195mm Weighing pan dimensions


در مورد مدلهای دیگر نیز می توانید با کارشناسان این شرکت مشاوره نماییددرضمن در اینشرکت تعمیرات انواع ترازوهای آزمایشگاهیی عیب یابی و تعمیر می شود
ترازو0.01گرمradwag
کمپانی رادوگ لهستان تولیدکننده انواع ترازوآزمایشگاهی
ترازو آزمایشگاهیRADWAG WLC
ترازوآزمایشگاهی مدلWLC/C2
قیمت ترازو0.1گرم RADWAG
فروش ترازو0.01'گرم رادوگ لهستان
تعمیرترازو یکصدم گرم آزمایشگاهی
ترازویکصدم کارکرده
کالیبراسیونن ترازوآزمایشگاهی
انواع ترازوآزمایشگاهی
نمایندگی فروش ترازوآزمایشگاهی

 

نظرات ارسال شده
فرم ارسال نظرات