ترازویک هزارم گرم ترازو0.001گرم مدلWTC200

ترازو رادوگ مدل WTC200*
ترازویکهزارم گرم
ترازو های با دقت 0.001گرم و قابلیت توزین
قابلیت توزین 0.001گرم تا 200 گرم مدلWTC 200
قابلیت توزین 0.001گرم تا 600 گرم مدل WTC 600
قابلیت توزین 0.001گرم تا 2000 گرم مدل WTC 2000
قابلیت توزین 0.001گرم تا 3000گرم مدل WTC 3000
این مدل ترازوهای دقیق مدل WTC دارای خصوصیات زیر می باشند:
دارای صفحه نمایش LCD با نور زمینه
دارای پورت خروجی RS 232
دارای قابلیت کار با برق و باطری(باطری قابل شارژ)
دارای سیستم کالیبراسیون خارجی
دارای قابلیتهای
قطعه شماری
نمایش درصدوزنی
توزین نمونه های متحرک
جمع بندی وزنی
بررسی وزنی
دارای باطری داخلی
دارای قابلیت نمایش  و نگهداری بیشترین مقدار وزنی
دارای قابلیت اندازه گیری در واحد نیوتن
دارای سیستم توزین اززیر

WTC 3000 WTC 2000 WTC 600 WTC 200 Model
3000g 2000g 600g 200g Maximal capacity
- - 0.5g - Minimal load
0.1g 0.01g 0.01g 0.001g Readability
- - 0.1g - Verification
3100g_ 2000g_ 600g_ 200g_ Tare
0.1g 0.01g 0.01g 0.002g Repeatability

این مدل ترازوها یکی از پرکاربرد ترین ترازوها از این کمپانی می باشند
ترازو با دقت یکهزارم گرم
قیمت ترازویک هزارم گرم
تعمیرترازو یکهزارم گرم
فروش ترازویک هزارم گرم
ترازو0.001
ترازو0.001گرم radwag
RADWAG WTC200
RADWAG WTC2000
RADWAG WTC 600
RADWAG WTC 3000

نظرات ارسال شده
فرم ارسال نظرات