رفرکتومترچشمی*رفرکتومتر OPTIKA

رفرکتومتر چشمی اپتیکا

رفرکتومترoptika
رفرکتومتر چشمی-رفرکتومتردستی مدل  HR-110 از کمپانی  OPTIKA ایتالیا
این رفرکتومترقابل استفاده در صنایع غذایی می باشد و یکی از دستگاهایی است که بیشترین کاربرد را در اندازه گیری قند میوه جات می باشد
اساس کار این رفرکتومترچشمی براساس ضریب شکست که مربوط به چگالی ماده می باشد رفرکتومترها برای اندازه گیری خلوص یا غلظت نمونه در هنگام مخلوط استفاده می شود
تمامی رفرکتومترهای کمپانیOPTIKAایتالیا دارای سیستم  ATC یعنی سیستم اصلاح دمایی هستند
رنج اندازه گیری رفرکتومترچشمی مدل HR-110 در بازه 0-18% Brix
دارای رزولوشن 0.1%بریکسBrix
بیشتری استفاده در صنایع غذایی
قابل حمل و جیبی می باشد
بوسیله این دستگاه می توان در هر لحظه و هر جا قند میوه جات را اندازه گیری نمود

رفرکتومتر قلمی با کیفیت بالا از کمپانی اپتیکاایتالیا مدلHR110 چشمی (OPTIKA)

قیمت رفرکتومترچشمی مدلHR110 ایتالیا (OPTIKA)

فروش رفرکتومترچشمی اپتیکاایتالیا با رنج بریکس 0تا18(OPTIKA)

قیمت رفرکتومترقلمی با بریکس0تا18درصد ایتالیایی از کمپانی اپتیکا (OPTIKA)

رفرکتومترایتالیایی اپتیکا با رنج 0تا18%درصد (OPTIKA)

قیمت رفرکتومتر قلمیOPTIKA ایتالیا با رنج بریکس 0تا18% مدل اچ آر 110(OPTIKA)

رفراکتومتردستی یا رفراکتومترچشمی

قیمت رفرکتومتر ایتالیایی اپتیکا
رفراکتومتر
رفرکتومتر
رفرکتومتراپتیکا
قیمت اپتیکا
فروش رفرکتومتراپتیکا 

نظرات ارسال شده
فرم ارسال نظرات