پلاریمتررومیزی KRUSSرفرکتومترKRUSS P1000

پلاریمتررومیزی

دستگاه پلاریمتر دستگاهی است که بوسیله آن می توان زاویه چرخش و یا زاویه قطبی بودن اجسامی که فعالیت نوری دارند را بدست آورد
محلولهای فعال نوری محلولهایی هستند که دارای کربن نامتقارن می باشند مانند گلوکز-ساکارز-اسید تارتاریک-اسیدلاکتیک این محلولها قادرند صفحه پلاریزاسیون را بچرخانندگه مقدار این زاویه چرخش متناسب با مقدار غلظت مایع و طولی از آن می باشد که نور قطبیده از آن می گذردهمچنین مقدار زاویه بطول موج نور تابشی بستگی داردکه معمولا از خط سدیم استفاده می کننددرجه حرارت و نوع حلال هم تا حدودی در این مقدار موثر هستند
برای کاربری که نور را می بیند اگزرچرخش در جهت عقربه های ساعت باشد جسم راستگردان و زاویه چرخش آن مثبت  و اگر در خلاف عقربه های ساعت باشد جسم را چپگردان و زاویه چرخش متناسب با آن منفی خواهد بود
یکی از کمپانیهای بسیار مطرح در زمینه اپتیک در دنیا کمپانی KRUSS آلمان می باشد که یکی از مدلهای آنالوگ پلاریمترآن دارای خصوصیات زیر می باشد:
پلاریمتر آنالوگ رومیزی
دارای دو زاویه چرخش  از 0 تا 180 درجه و تقسیم بندی 10
دارای دقت 0.05
دارای منبع نوری LED
این منبع نوری جدید دیگر نیازی به گرم شدن ندارد
دارای طول موج 589 نانومتر
دارای دو عددسل اندازه گیری 100ml,200ml
مدلp1000
OPTICAL ROTATION SCALE
 graduated circles MEASUREMENT RANGE
SCALE DIVISION
0.05° READING ACCURACY
 1LED with filter1 LIGHT SOURCE
589 nm WAVELENGTH
POLARIMETER
پلاریمتر
قیمت پلاریمترKRUSS
KRUSS P1000
P1000
فروش پلاریمترKRUSS P1000

 

نظرات ارسال شده
فرم ارسال نظرات