سم دلتامترین - سم دلتاسیس

سم دلتامترین
سم دلتاسیس
که جزء دسته حشره کش های غیرسیستماتیک بوده ودارای اثرتماسی و گوارشی می باشد
سم دلتامترین یک از سموم مربوط به گروه حشره کشها می باشد
سم دلتامترین یکی ازحشره کشهای سنتتیک وازگروه پیروتیروئیدها می باشد
ازاین سم درداخل منزل و محلهای سربسته بصورت نقطه ایدرترکها و شافها و درخارج ازمنزل برای چمنزارها باغهای زینتی استفاده می شود
دلتامترین بصورت کریستالهای بی رنگ ویا سفیدرنگ وبدون بومی باشد
ازاین حشره کش ی توان بصورت ذرات معلق درهوا بصورت اسپری کردن استفاده نمود
ازسم دلتامترین برای ساخت حشره کشهایی بااثرات طولانی مدتت استفاده می شود
لین آفت کش بصورت امولسیون بوده و باعث ازبین رفتن حشرات و جوندگان می شود
نیمه عمرسم دلتامترین درخاک درحدود21تا23روزمی باشد
این آفت کش دربرابرنورخورشید مقاوم است زیرا تبخیرپذیری کمی دارد
سم دلتامترین سیستم عصبی حشرات رامختل کرده ودراثرتماس ویا بلع آنهارا ازبین می برد
ازدلتامترین برای ازبین بردن :
سنها-ملخها-لارو-شته ها-کنه ها-کک ها-تریپس ها-عسلک ها-مگس های سفید و ... استفاده می شود
سم دلتامترین یکی ازسموم بسیارپرکاربرددرکشاورزی می باشد


قیمت سم دلتامترین
فروش سم دلتامترین
مکانیسم اثرحشره کش دلتامترین
دلتامترین چیست
دلتامترین
 

نظرات ارسال شده
فرم ارسال نظرات