کرایوبانک چیست؟ کرایوبانک

کرایوبانک چیست؟ روش کاربا کرایوبانک

در آزمایشگاهای ژنتیک اصولا یکی از مهمترین مسئله های موجود شرایط و نحوه نگهداری میگروارگانیسمهای مور نظر می باشد
روشهای مختلفی با شرایط ویژه ای تا کنون در این آزمایشگاهها مورد استفاده قرار میگرفت که شامل نگهداری میگروارگانیسمها در تانکهای ازت و یا بصورت لیو فیلیزه در دستگاههای بسیار گران قیمت و پرهزینه لیوفیلیزاتورها بودند که اصولا شرایط مقرون به صرفه ای نبودند اکنون کارشناسان و متخصیصن داخلی با کمک و همکاری مراکز تحقیقاتی و آزمون بسیار متعدد قادر به دستیابی روشی جدید به نام کرایو بانک یا کرایو برای نگهداری این میکروارگانیسمها شده اند
کرایو بانک روشی جدید می باشد که برخلاف روشهای قبلی نیازی به نگهداری نمونه در دمای 20- تا 80- درجه سانتیگراد اصلا ندارد که این یکیاز بزرگترین ویژگی این روش می باشد زیرا همانطور که می دانیم فریزرهای آزمایشگاهی که قادر به تامین این رنج دمایی می باشند بسیار گران و هر آزمایشگاهی قادر به خرید آن نمی باشد
ویژگی دیگر روش کرایو انک این است که هر بانک انجمادی شامل بیست عدددانه بیوسرامیکی متخلخل و محلول مهندسی شده می باشد البته برای مقرون به صرفه شدن و ایجاد هزینه کمتر برای شما عزیزان بیشتر نمونه ها در رنجهای 5 عددی نیز موجود می باشد که باعث پایین آمدن قیمت سویه مورد نظر با کرایو بانک می شود
وجود بیست عددسویه سرامیکی در هر کرایوویال به ما این امکان را می دهد که تا بیست بار از نسل اول سویه استاندارد موردنظربتوانیم به راحتی استفاده نماییم
روش کرایوبانک مانع از زیر کشت های متوالی شده و از موتاسیون احتمالی جلوگیری می کند
نسل جدید کرایوبانکها دارای بارکد دو بعدی ترموپلاست می باشدکه مقاوم به نگهداری در اتوکلاو و فریزر می باشد
درضمن در صورت نیاز مرکز قابلیت نوشتن اسم آن مرکز برروی هر سویه امکان پذیر می باشد
بارکدهای هشت رقمی تولیدی انحصاری بوده و تکرار نمی شودوهر بارکد در تمام سالهای تولید منحصر به یک مرکز و یک نمونه خاص خواهد بود
خوانش بار کدها با گوشی موبایل دوربین دار امکان پذیر است و امکان ثبت داده ها به راحتی در نرم افزارهای microsofte office  وجود دارد
درزیر بطور کامل روش کاربا کرایوبانک را برای شما دوستان و همکاران گرامی شرح می دهیم:
در ابتدا یک یا چند کلونی از کشت خالص را بوسیله لوپ از سطع محیط کشت برداشت کنید
لوپ را درون محیط کشت نگهدارنده وارد کرده و با لوپ به ارامی بین دانه های درون بانک انجمادی بچرخانیدتا کلونی در تماس با دانه ها از سطح لوچ جداشود
لوپ را خارج نموده و همزمان که بانک انجمادی  را کنار شعله و یا زیر هود لامینار فلو نگه داشته اید لوپ را با شعله استریل نمایید
درب بانک انجمادی را ببندید و به مدت ۱ دقیقه ان را تکان دهید
به مدت۵ دقیقه بانک امجمادی را در گوشه ای ثابت  قرار دهید
درب بانک انجمادی راکنار شعله ودرزیر هودلامیناربازکنید
با استفاده از یک سرنگ استریل 5cc به آرامیس تمامی محلول را خارج کرده و سپس درب بانک انجمادی را می بندیم


قیمت کرایو بانک یا بانک انجمادی
فروش سویه های میکروبی بصورت کرایو بانک
قیمت سویه میکروبی با کرایو بانک

کرایوبانک
کاربردکرایوبانک چیست؟
روش کاربا کرایوبانک
قیمت کرایوبانک
کرایوبانک سرامیکی
شرایط نگهداری کرایوبانک
فروش کرایوبانک

 

نظرات ارسال شده
فرم ارسال نظرات