سوش میکروبی* سویه های میکروبی ATCC

سوش میکروبی ATCC , سویه های استانداردATCC

این شرکت بعنوان یکی از با سابقه ترین و معتبرترین شرکتها در زمینه ارائه سوشهای میکروبی از برندATCC با کیفیت بسیاربالا و شرایط ویژه بصورت کرایوبانک به شما عزیزان می باشد
کرایوبانک شرایط جدیدی برای استفاده تا20بار استفاده از سوش رابرای کاربر براحتی امکان پذیر می سازد و همچنین دیگر نیازی به دماهای منفی بسیار بالا نمی باشد
لیست تعدادی از سوشهایATCC در زیر به اختصار می باشد:

سوش Candida albicans    ATCC:10231
Aspergillus niger  ATCC:6275
Aspergillus brasiliensis  ATCC:16404
Bacillus subtilis  ATCC:6633
Bacillus pumilus  ATCC:14884
Bacillus atrophaeus  ATCC;9372
Bacillus cereus  ATCC:11778
Bacillus coagulans  ATCC:7050
Campylobacter coli ATCC:33559
Campylobacter jejumi  ATCC:33560
Corynebacterium diphtheriae  ATCC:27010
Citrobacter rodentium  ATCC:51459
Clostridium spodentium  ATCC:19404
Clostridium perfringens  ATCC:13124
Escherrichia coli  ATCC:25922
Enterobacter aerogenes  ATCC:13048
Entrococcus faecalis  ATCC:29212
Gardnerella vaginalis  ATCC:14018
Geobacillus stearothermophilus  ATCC:12980
Haemophilus influenzae  ATCC:10211
Lactobacillus plantarum    ATCC:8014
Lactococcus garvieas  ATCC:49156
Geobacillus stearothermophilus  ATCC:12980
Haemophilus influenzae  ATCC:10211
Lactobacillus rhamnosus  ATCC:53103
Lactobacillus lactis  ATCC:19435
Listeria monocytogenes  ATCC:15313
Micrococcus luteus  ATCC:10240
Neisseria lactamica  ATCC:23970
Proteus vulgaris  ATCC:8427
Proteus penneri  ATCC:33519
Pseudomonas aeruginosa  ATCC:27853
Salmonella typhimurium  ATCC:14028
Salmonella serotype C  ATCC:51741
Salmonella entrica Serover paratyphi A    ATCC:9150
Shigella seotica  ATCC:23354
Shigella dysenteriae  ATCC:13313
Shigella boydii    ATCC:8700
Shigella flexneri  ATCC:12022
Shigella sonnei  ATCC:25931
Serratia marcescens  ATCC:14756
Staphylococcus aureus  ATCC:25923
Staphylococcus saprophyticus  ATCC:15305
Staphylococcus epidermidis  ATCC:12228
Staphylococcus pyogenes  ATCC:19615
Saccharomyces cerevisiae    ATCC:9763
Staphylococcus mutans  ATCC:25175
Staphylococcus sanguini  ATCC:10556
Staphylococcus salivarius  ATCC:13419
Staphylococcus iniae  ATCC:29178
Staphylococcus pneumoniae    ATCC:6305
Vibrio cholerae  ATCC:39315
Vibrio fischeri  ATCC:700601
Vibrio harveyi  ATCC:BAA-1121
Yersinia entrocolitica  ATCC:27729
MRSA 
MRSE
Helicobacter pylori  ATCC:43504
Moraxella catarrhalis  ATCC:25240
Brucella melitensis  ATCC:23456
Rhodotorula mucilaginosa  ATCC:32763
Lactobacillus crispatus  ATCC:33820
در صورت نیاز به سوشهای دیگر لطفا با کارشناسان این شرکت تماس حاصل فرمایید
سوش میکروبی با کد ATCC
قیمت سوش مکروبی صورت کرایو بانک
فروش انواع سوشهای میکروبی بصورت لیوفیلیزه
سوش میکروبی در ویال 20تستی جهت انجام 20بار آزمایش
سوش میکروبی 5تستی جهت انجام 5بار تست
سوش میکروبی با کیفیت بالا جهت کارخانجات داروسازی
سوش میکروبی ATCC جهت استفاده در صنایع غذایی مختلف


سویه میکروبی
سوش میکروبی قیمت
انواع سوش میکروبی
قیمت سوش میکروبی
سوش میکروبی آزمایشگاهی
لیست قیمت سوش میکروبی
نمایندگی فروش سوش میکروبی
واردکننده سوش میکروبی
سوش میکروبی در آزمایشگاه میکروبیولوژی
روش استفاده از سوش میکروبی
 

نظرات ارسال شده

چرا تلفن پشتیبانی و واتساپ جواب مشتریان را نمی‌دید.

فرم ارسال نظرات