اسیدسولفوریک , H۲SO۴

اسید سولفوریک آزمایشگاهی-اسیدسولفوریک صنعتی

اسید سولفوریک یکی از اسیدهای قوی معدنی می باشد این اسید به هر نسبتی در آب قابل حل می باشد که این واکنش بسیار گرمازامی باشد در ضمن اضافه کردن آب به اسیدسولفوریک غلیظ بسیار خطرناک می باشد
اسید سولفوریک با نامهای جوهرگوگرد یا سولفات هیدروژن نیزشناخته میشود
اسید سولفوریک آزمایشگاهی بصورت 1لیتری و اسیدسولفوریک 2/5لیتری می باشد
اسید سولفوریک صنعتی بصورت گالن-بشکه و تانکر قابل تحویل می باشد
اسید سولفوریک آزمایشگاهی دارای مشخصات زیر می باشد:
فرمول شیمیایی: H۲SO۴
دارای آنالیز98%
بصورت مایعی بی رنگ
دارای نقطه جوش335   درجه سانتیگراد
خواص عمومی اسیدها:
محلول آبی اسیدها یونهای پروتون آزادمی کند
موادی هستندکه دارای مزه ترش می باشند
از تماس اسیدها با کاغذتورنسل رنگ کاغذ به رنگ سرخ تغییررنگ می دهد
با برخی از فلزات مانند آهن و روی ترکیب شده و گازهیدروژن می دهند
با قلیاها یا بازها واکنش نموده و املاح را تشکیل می دهند
باکربنات کلسیم (مثلا بصورت سنگ مرمر ) بشدت واکنش داده بطوریکه کف کرده و گازکربنیک آزادمی کنند
اسیدسولفوریک در بسته بندی صنعتی در بشکه های 20لیتری
اسیدسولفوریک در بسته بندی دوونیم لیتری از کمپانی مرک آلمان MERCK
اسیدسولفوریک در شیشه های یک لیتری با گرید آزمایشگاهی از کمپانی مرک آلمان
اسید سولفوریک ایرانی در حجمهای مختلف یک لیتری , دوونیم 2/5 لیتریو بشکه ای

 

نظرات ارسال شده
فرم ارسال نظرات