مالاشیت گرین * مالاشیت گرین مرک آلمان*

مالاشیت گرین*

Malachitgreen
پودر مالاشیت گرین بصورت کریستال سبز رنگ با مشخصات زیر می باشد:
کدمحصولmerck:101398
دارای فرمول شیمیایی: C52H54N4O12
درجه ذوب :159 درجه سانتیگراد
در بسته بندیهای مالاشیت گرین500گرمی ومالاشیت گرین 1کیلویی
مالاشیت گرین در بسته بندیهای 5کیلویی و مالاشیت گرین25 کیلویی جهت مصارف صنعتی از کمپانیهای هندی نیز موجود می باشد
مالاشیت گرین صنعتی دارای خلوص بالا و کیفیت عالی می باشد
قیمت مالاشیت گرین های وارداتی بسیار مناسب می باشد
مالاشیت گرین بصورت پودرکریستالی بسیار منظم ساخت کمپانی مرک آلمان (MERCK)
قیمت مالاشیت گرین قابل استفاده در آزمایشگاههای صنعتی 500گرمی از کمپانی مرک آلمان (MERCK)
فروش مالاشیت گیرین 500 گرمی هندی بصورت فله با کیفیت بسیار بالا برای مصارف صنعتی (مالاشیت گرین)
مالاشیت گرین به شکل پودرسبزرنگ در قوطیهای 1کیلوگرمی ساخت کمپانی مرک آلمان (MERCK)
قیمت مالاشیت گرین 1کیلویی آلمانی در قوطی پلمپ شده (مالاشیت گرین)
مالاشیت گرین 25کیلویی هندی با کیفیت بسیارعالی (مالاشیت گرین)
قیمت مالاشیت گرین هندی در بشکه های25کیلویی هندی (مالاشیت گرین)
فروش مالاشیت گرین 250گرمی ساخت کمپانی مرک آلمان  (مالاشیت گرین)
قیمت مالاشیت گرین یا رنگ سبز برای مصارف صنعتی و آزمایشگاهی (مالاشیت گرین)

مالاشیت گرین چیست؟
فروش کلی و عمده مالاشیت گرین
واردکننده مالاشیت گرین
مالاشیت گرین درشیلات
مالاشیت گرین صنعتی
مالاشیت گرین مرک
مالاشیت گرینن هندی
مالاشیت گرین قیمت
مالاشیت گرین درآکواریوم
مالاشیت گرین چه رنگی است؟
پودرمالاشیت گرین
ترکیبات مالاشیت گرین
چگالی مالاشیت گرین
تست مالاشیت گرین
داروی مالاشیت گرین
رنگ مالاشیت گرین
سم مالاشیت گرین
ساختارمالاشیت گرین
کاربردهای مالاشیت گرین
فرمالین و مالاشیت گرین

نظرات ارسال شده
فرم ارسال نظرات