تیترازول پرمنگنات پتاسیم*

تیترازول پرمنگنات پتاسیم*
تیترازولها موادی هستند که به جهت دارابودن غلظت دقیق و مشخصی در محلول سازیها مورد استفاده قرار میگیرند
تیترازولها اغلب به شکل آمپولی می باشند که بسته به نوع مواددرون آن می تواننداز جنس پلاستیکی و یا شیشه ای باشند
تیترازول پرمنگنات پتاسیم با غلظت 0.1نرمال دارای مشخصات زیر می باشد :

 دارای cat no : 109935
HS CODE : 2841 61 00
بصورت ویال پلاستیکی
ساخت کمپانی مرک آلمان


قیمت تیترازول پرمنگنات پتاسیم مرک آلمان
فروش تیترازول 0.1 نرمال پرمنگنات پتاسیم
تیترازول 0.1نرمال پرمنگنات پتاسیم مرک آلمان
قیمت تیترازول 0.1نرمال پرمنگنات پتاسیم
تیترازول آمپولی پرمنگنات پتاسیم
قیمت تیترازول آمپولی پرمنگنات پتاسیم

 

نظرات ارسال شده
فرم ارسال نظرات