کربن اکتیو * زغال فعال*

کربن اکتیو *, کربن اکتیو چیست؟

کربن اکتیو یکی از موادی است دارای ساختار بسیار پیچیده است کربن اکتیو بسیار متخلل و جاذب است کربن اکتیو بسیار فعال می باشد و جزء یک یاز موادجاذب در صنعت آب و فاضلاب-صنایع غذایی-داروسازی -تصفیه هوا-تصفیه رنگ-تصفیه بوو ... کاربرد فراوانی دارد
کربن اکتیو بدلیل وجودکربنهاب بسیار دارای ساختار بسیار سختی می باشد
بطور کلی می توان گفت که به طور معمول 1 متر مکعب کربن فعال با 0.3 میلی متر منافذ داخلی می تواند 30 متر مکعب یا بیشتر گاز را جذب کند، حتی اگر در غلظت کم در یک حامل وجود داشته باشد.
کربن اکتیو بطورمعمول دارای سه شکل مختلف می باشد:
کربن اکتیو پودری
کربن اکتیو گرانوله
کربن اکتیواکسترودی
که هرکدام از این سه شکل دارای اندازه و سایزهای مختلف ودر حجمهای متفاوت عرضه می شود
کربن اکتیو گرانوله یاGAC دارای ذراتی به شکل نامنظم هندسی می باشد که اندازه آن می تواند از 0.2 تا 5میلیمتر متفاوت باشد
کربن اکتیو گرانوله دارای ساختار پیچیده تری نسبت به کربن اکتیو پودری میباشدو زمان بیشتری ذا می توان استفاده کردو همچنین برای دوباره فعال کردن بهتر از کربن اکتیو پودری جواب می دهد و بارها مورد استفاده قراربگیرد
برای فازهای مایعات کربن اکتیو رادر درون ستونهاو برجهایی که از طریق آن مایعات عبورمی کنند قرارمی دهند
علاوه براین می توان گفت که کربن اکتیو GACیا کربن اکتیوگرانوله تقریبا همیشه احیا می شود و می توانند مورد استفاده قراربگیرد
از کربن اکتیو پودری بیشتر در کار با مایعات استفاده می شوددوز کربن فعال پودری می تواند به آسانی افزایش یا کاهش یابد، زیرا شرایط فرآیند متفاوت است. کربن فعال پودر به طور عمده برای جذب درفازمایع استفاده می شود.
کربن اکتیوپودری راابتدا به مایع تزریق شده اضافه می شوند، مخلوط کربن اکتیو با مایع و پس از جذب، توسط رسوب گذاری و فیلتراسیون حذف می شوند. کربن فعال پودری به طور کلی در فرآیند دسته ای استفاده می شود 
مقدار اضافه شده را می توان به راحتی تغییر و پودر را می توان به راحتی برداشت
و پودر کربن باقیمانده را می توان براحتی سوزاند و یا دفن کرد
کربن اکتیواکسترودشده بصورت گلوله های کروی
با قطربین 1تا 5 میلیمتراست بعلت شکل اکسترودی این نوع کربن اکتیو بعلت سختی بالا برای کارهای خاص استفاده میشود
کربن اکتیوجهت فعالسازی به دوروش انجام میگیردیکی به روش استفاده از بخا و دیگیری به روش شیمیایی
فعالسازی کربن اکتیو به روش بخاربیشتربرای کربن اکتیوتولیدی از پوست نارگیل و چوب استفاده می شودوفعالسازی شیمیایی بیشتربرای کربن اکتیو تولیدی از خاک اره و زغال سنگ مورداستفاده قرارمی گیرد
کربن اکتیوهای ارائه شده توسط این شرکت از کمپانیهای معتبری مانددJACOBI-NORITH وکمپانیهای چینی و تولیدات داخل با بهترین کیفیت ارائه میگردد
ازکربن اکتیو در جهت تصفیه آب آکواریوم نیزاستفاده می شود


کربن  اگتیو یا زغال فعال گرانوله
کربن اکتیوگرانوله آلمانی و چینی
کربن اکتیوپودری
کربن اکتیوگرانوله
قیمت کربن اکتیو
فروش کربن اکتیو
کربن اکتیو گرانوله
قیمت کربن اکتیو گرانوله
قیمت کربن اکتیوپودری
فروش کربن اکتیو پودری

نظرات ارسال شده
فرم ارسال نظرات