دینامومتردستی دیجیتال , نیروسنج دستی دیجیتال

دینامومتر

دستگاه دینامومتردستی دیجیتال جهت اندازه گیری قدرت عضلات دست مورد استفاده میگیرد 
درجه اندازه گیری دستگاه بین  0 تا 136 کیوگرم می باشد

روش کار با دستگاه دینامومتردستی دیجیتال به شرح زیر می باشد:

 سه روش اندازه گیری برای این دستگاه وجود دارد که شامل
TIP  PINCH   ، KEY  PINCH   ، PALMAR   PINCH   می باشد.

این دستگاه نتیجه 18 تست را اندازه گیری و ذخیره می کند و به طور اتوماتیک بعد از 3 دقیقه خاموش می شود.

سیستم انتقال اطلاعات شامل کابل و CD نرم افزار می باشد که اجازه می دهد نتیجه تست به رایانه منتقل شود.

دستگاه دارای 7 کلید می باشد که شامل  PWR  :، SAVE ، HAND ، ZERO ،  READ، RESET و UNIT  MODE  است .

کلید   PWR   برای روشن و خاموش کردن دستگاه به کار برده می شود ، که برای خاموش کردن باید به مدت 4 ثانیه انگشت خود را روی دستگا ه  نگه دارید.
  کلید  SAVE  برای ذخیره داده ها  به کار برده می شود.
با  4 ثانیه فشار برروی کلید  HAND   دست راست یا چپ انتخاب می شود.

دکمه ZERO  برای صفر کردن دستگاه قبل از آزمون مجدد به کار برده می شود.

کلید UNIT  MODE  را اگر به مدت 1 ثانیه نگه دارید حداکثر مقدار نیروی نشان داده شده را به کیلوگرم یا پوند نشان می دهد.

 کلید  RESET  آزمون قبلی را پیش از آن که ذخیره شود ، پاک می کند و صفر را نشان می دهد.
مدلSH5003 از کمپانیSAEHANکره

قابلیت تنظیم دستع در 5 حالت مختلف برای چنگ زدن

دارای قابلیت تبدیل واحد کیلوگرم و پوند

دینامومتردستی دیجیتال قابلیت اتصال به کامپیوتر را نیزدارا می باشد

READبیشترین نیروی اعمال شده برای هردودست را نشان می دهد
کلید 


 

نظرات ارسال شده
فرم ارسال نظرات