ست گونیومتر , قیمت ست گونیومتر


گونیامتر

ست گونیامتر وسیله ای است جهت اندازه گیری دقیق زاویه مفاصل
از آنجاکه اکثرورزشکاران پس از مدتی دراثر آسیبهای فراوان دچار کاهش دامنه حرکتی مفاصل می شوند با کمک ست گونیامتر می توان مقدار ایتن آسیب را اندازه گیری کرد
ست گونیامتر ارائه شده توسط شرکت آداک ویرا پژوه یکی از کاملترین نمونه های ست گونیامتر می باشد که شامل:
این ست حاوی شش عددگونیامتراستیل همراه با یک کیف قابل حمل می باشد
یک عدد گونیامتر جیبی مدل رابینسون که از جنس استیل بوده ودر یک کیف قابل حمل می باشد
یک عدد گونیامتربه طول 35 سانتیمتر با زاویه  180درجه
یک عدد گونیامتر به طول 35سانتیمتر و زاویه  360 درجه
یک عدد گونیامتراستیل انگشتی  به طول 14سانتیمتر
یک عدد گونیامترx-rayبه طول 20سانتیمتر و زاویه گونیای  180درجه
یک عدد گونیامتراستیل 19سانتیمتری با زاویه گونیای  180درجه
ست فوق مدل SH-5110از کمپانی SAEHAN کره می باشد
گونیومتر
ست گونیومتر
قیمت ست گونیومتر
فروش ست گونیومتر
گونیامتر

نظرات ارسال شده
فرم ارسال نظرات