فورس پلیت , فورس پلیت سه بعدی

فورس پلیت

دستگاه فورس پلیت یکی از آزمایشهایی است که در جهت بررسی و تحقیق نیروهای مولفه افقی در افرادی که دارای کف پای صاف هستند با افرادی که دارای کف پاهای نرمال هستند
این دستگاه نیروهای وارد شده به پا را در سه جهت مختلف اندازه گیری کرده و به همین جهت سه بعدی نامیده می شود
این نیروها نیروهای واکنش زمینبرکف پا نامیده می شوند
دستگاههای فورس پلیتFORCE PLATE اغلب در تحقیقات بیومکانیکی و طب ورزشی به منظور مطالعه و بررسی طرز راه رفتن انسان مورد استفاده قرار میگیرند
دستگاه فورس پلیت دارای دقت اندازه گیری 10گرم فورس می باشد
دارای رنج اندازه گیری Fy.Fx با 250 کیلوگرم فورس
رنج اندازه گیری Fz برابر 500کیلوگرم فورس
شامل سازه فورپلیت-دیتااکوزیشن و نرم افزار مخصوص تحلیل داده ها
دارای قابلیت نمایش نیروها و گشتاورهای وارد بربدندر سه بعد
دارای قابلیت نمایش مرکز فشاربدن و طول خط COP
شکل دستگاه بصورت دایره ای شکل

نظرات ارسال شده
فرم ارسال نظرات