دستگاه آنالیزگازهای تنفسی Metalyzer 3b

metalyzer 3b

دستگاه آنالیزگازهای تنفسی ایستگاهی
این دستگاه ساخت کمپانیCORTEX می باشد از ویژگیهای سیستمهای  CORTEX امکان اتصال به نرم افزار Metasoft است که دارای قابلیتهای فراوانی در اندازه گیری پارامترهای قلبی و تنفسی استاز جمله این ویژگیها:
نمایش زمان بندی وارزیابی عملکرد افراددر حین انجام تستهای متابولیسم انرژی در شرایطتحت استرس و درزمان استراحت
نمایش طیف وسیعی از پارامترهای قلبی-ریوی درتبادل گاز مقدار   O2-CO2دردم و بازدم-تهویه پارامترهای مربوط به اسپیرومتری-فازبین تنفس و متابولیسم
دارای قابلیت اتصال به دستگاههای ثبتECG
دارای ماژول های لازم برای ارتباط این دستگاهها با سایردستگاهها
دستگاه آنالیزگازهای تنفسی ایستگاهی مدلMetalyzer 3b    دارای مشخصات:
ارتباط با رایانه به کمک USB
دارای قابلیت تاتصال به برق شهری یاکارباباطری
امکان اتصال به سایر وسایل ثبت بی سیم مانند کمربند ضربان قلب و الکتروکاردیوگرام (metalyzzer 3b)
آنالیز لحظه به لحظه تنفس به روش نفس به نفس شامل تجهیزات :
 دستگاه metalyzer 3b دارای ضربان سنج پلار
دو عددماسک در سایزهای مختلف
تجهیزات کالیبراسیون شامل اتوکالیبراتور-سرنگ سه لیتری استانداردوکپسول گازاستاندارد با کیف قابل حمل
دارای ترولی با یک دستگاه کامپیوتر و 2عدد مانیتورLCD
کابل اتصال به کامپیوتر و نرم افزار کامپیوتریMETASOFT
داده های دستگاه شامل:
دستگاه آنالیزگازهای تنفسی مدل metalyzer 3b دارای قابلیت اندازه گیری میزان تبادل گازهای تنفسی (metalyzer 3b)

حجم های تنفسی ومیزان تهویه هرگاز توسط دستگاه آنالیزگازهای تنفسی متالایزر تری بی (metalyzer 3b)
میزان سوخت و ساز و متابولیزم (metalyzer 3b)
گردش خون
گازهای خون شریانی
کارایی ورزشی
قیمت بسیار مناسب دستگاه آنالیزگازهای تنفسی کمپانی کورتکس (metalyzer3b)
فروش دستگاه آنالیزگازهای تنفسی مدل متالایزر تری بی از کمپانی کورتکس (metalyzer 3b)
کاربرد بسیارزیاد دستگاه آنالیزگازهای تنفسی مدل متالایزر بی در آزمایشگاههای فیزیولوژی ورزشی (metalyzer 3b)
قیمت دستگاه آنالایزرگازهای تنفسی
فروش دستگاه آنالایزرگازهای تنفسی

 

نظرات ارسال شده
فرم ارسال نظرات