بورت دیجیتال-بورت دیجیتالVITLAB

بورت دیجیتال
بورت دیجیتال25
بورت دیجیتال 50
بورت دیجیتالVITLABبا مشخصات زیر:
این دستگاه جهت استفاده در آزمایشگاههای شیمی -پاتوبیولوژی-داروسازی-مراکزتحقیقاتی و بسیاری از آزمایشگاههای دیگرمورد استفاده قرارمیگیرد
بورت دیجیتالVITLAB را می توان برروی بطری های بلند و کوتاه استفاده نمودو می توان ارتفاع لوله تخلیه را تنظیم نمود
دارای دو پمپ مخصوص و یک پیستون می باشد
دارای دو پیچ تنظیم در دوطرف بورت برای راحتی کار
صفحه نمایش بزرگ
قابل خواش 4عدد با زاویه دید مناسب
دارای سیستم خلاءبسیار پیشرفته برای هرچه بهتر مکش
دارای شیربرگشت جهت از بین رفتن مواد
بورت دیجیتال درحجمهای مختلف
قیمت انواع بورت دیجیتال
بورت دیجیتال قیمت
قیمت بورت دیجیتال 50سی سی
قیمت بورت دیجیتال25سی سی

 

نظرات ارسال شده
فرم ارسال نظرات