سمپلرتک کاناله*سمپلرمتغیرcapp

 سمپلر
استفاده از سمپلرها به‌منظور حجم‌برداری از مایعات و نمونه‌های مختلف در آزمایشگاه‌ها، یک فعالیت روزانه و پُرتکرار محسوب می‌شود و نتایج آزمایشات صورت گرفته می‌تواند به‌طرز چشمگیری تحت تاثیر ۲ عامل عملکرد صحیح سمپلر و تکنیک‌های مورد استفاده توسط کاربر قرار گیرد.
عملکرد سمپلرها به لحاظ دقت و درستی تابع عوامل گوناگونی مانند نظافت، کالیبراسیون و سرویس دوره‌ای سمپلر و همچنین نحوه‌ی استفاده‌ی صحیح از آن است که رعایت تمامی این موارد در بدست‌آوردن نتایجی صحیح و دقیق، جزو ضروریات محسوب می‌شود.
از میان عوامل ذکر شده در بالا، تسلط بر تکنیک‌های حجم‌برداری با سمپلر، از جمله مهارت‌هایی است که هر پرسنل آزمایشگاهی باید آن را بدست آورد و چنانچه به هنگام حجم‌برداری، این تکنیک‌ها رعایت نشوند، نه تنها نتایج آزمایش‌ها را با مشکل مواجه می‌سازد، بلکه موجب هدر رفتن وقت و افزایش هزینه‌ها خواهد شد.
سمپلرها دارای دومدل مباشند:

سمپلرثابت و سمپلرمتغیر

کمپانی capp یکی از کمپانیهای معتیراروپایی می باشد که دراین زمینه فعالیت دارند

سمپلرهای ثابت دارای حجمهای زیر می باشند:
سمپلرتابت ۵میکرولیتر
سمپلرتابت ۱۰میکرولیتر
میکروپیپت ۱۵میکرولیتر
سمپلرثابت ۲۰میکرولیتر
سمپلرثابت ۲۵میکرولیتر
سمپلرثابت ۵۰میکرولیتر
سمپلرثابت ۱۰۰ میکرولیتر
سمپلرثابت ۲۰۰میکرولیتر
سمپلرثابت ۲۵۰میکرولیتر
سمپلرثابت ۵۰۰میکرولیتر
سمپلرثابت ۱۰۰۰میکرولیتر
سمپلرثابت ۲۰۰۰میکرولیتر
سمپلرثابت ۵۰۰۰میکرولیتر
و سمپلرهای متغیر نیز در حجمهای زیر می باشند:
سمپلرمتغیر ۰.۱تا۲.۵میکرولیتر
سمپلرمتغیر ۰.۵تا۱۰میکرولیتر
میکروپیپت متغیر ۲تا۲۰میکرولیتر
سمپلرمتغیر ۵تا۵۰میکرولیتر
سمپلرمتغیر ۱۰تا۱۰۰میکرولیتر
سمپلرمتغیر ۲۰تا۲۰۰میکرولیتر
سمپلرمتغیر۵۰تا۲۰۰میکرولیتر
سمپلرمتغیر۱۰۰تا۱۰۰۰میکرولیتر
سمپلرمتغیر ۲۰۰تا۱۰۰۰میکرولیتر
سمپلرمتغیر ۱۰۰۰تا۵۰۰۰میکرولیتر
در هنگام کار با سمپلر باید حتما سمپلر بصورت عمودی باشد
هیچگاه نوک سمپلررا با دستمال نباید پاک کنیم
از نوک سمپلر با بالاترین کیفیت باید استفاده کنیم
در صورت نیاز به حجمها ورنجهای دیگر با کارشناسان شرکت آداک ویرا پژوه تماس حاصل فرمایید
سمپلرکپ دانمارک قابل اتوکلاو
قیمت سمپلرcapp
فروش سمپلر قابل اتوکلاوcapp
میکروپیپت کپ
سمپلر capp
سمپلر 8کاناله کپ capp
قیمت سمپلر 8کانالهcapp دانمارک
فروش سمپلر 8کاناله کپ دانمارک

سمپلردوازده کاناله

سمپلرقابل اتوکلاو

انواع دیسپنسرمکانیکی در چهاررنج محتلف

انواع سمپلرهای استپ مت یا سمپلرتکرار همراه با سرنگهای یدک

دیسپنسردیجیتال 0 تا 100

انواع پیپت پرکن یا پیپت فیلر

پیپت فیلربرقی

پیپت فیلردکمه ای کنترل دار

پیپت فبلردستی چرخ دنده ای در حجمهای 2سی سی و 10سی سی و 25سی سی

رک دوطرفه 96خانه میکروتیوپ(یکطرف حجم0.5 سی سی و طرف دیگر1.5یا2سی سی)

پلیت الیزا96خانه high binding قابل جداشدن بصورت 12استریپ 8عددی از کمپانی جت بایوفیل

پایه سمپلرخطی

رک نوک آبی سمپلر
سمپلربرند
سمپلردراگون
سمپلرچیست؟
سمپلرآزمایشگاهی
سمپلرچندکاناله
سمپلرتک کاناله
سمپلرمتغیر
سمپلراتوماتیک
رک سمپلر
سمپلربایوهیت
بهترین سمپلر
ست سمپلر
ست سمپلردراگون
چگونه سمپلرراکالیبره کنیم
خریدسمپلربرند
سمپلردست دوم
سمپلررولند
سمپلرسلکتا
قیمت سمپلرسلکتا
سمپلرایرانی
عکس سمپلر
سمپلر50لاندا
سمپلرچیست؟
روش کارکردن با سمپلرتک کاناله و متغیر
 

نظرات ارسال شده
فرم ارسال نظرات