سمپلر VITLAB-میکروپی پت ویت لب

سمپلر
سمپلر یا رنج 00.5 تا 10
کمپانی vitlabیکی از کمپانیهای بزرگ در زمینه تجهیزات آزمایشگاهی با سابقه طولانی می باشد
یکی از محصولات این کمپانی سمپلرهای ثابت در رنجهای مختلف می باشد
این سمپلرها دارای خصوصیات و مشخصات زیر می باشند:
سمپلرهایvitlabو یا میکروپی پتهایvitlab دارا پمپهای بسیار قوی و مناسب جهت کاربرددر آزمایشگاههای مختلف می باشندو قابلیت تامین تمام نیازهای یک کاربر را در تمامی آزمایشگاهها بعلت دارا بودن کیفیت بسیار عالی دارند
دارای قابلیت کالیبراسیون بسیار ساده
قابل اتوکلاو
دارای طراحی ارگونومیک
دکمه پمپ بعلت بزرگ بودن حرکت پیستون را براحتی و یکنواخت می سازد که یکی از خصوصیات این سمپلر می باشد
دارای نمایشگر4رقمی با فابلیت زوم و ترتیب عمودی اعدادو جهت خواندن از بالا به پایین می باشد
حجم مورد نظررا می توان با چرخاندن چرخهای حجمی با سهولت و دقت تنظیم نمود
سمپلرهایvitelab دارای طول عمرطولانی و جنس مقاوم در برابرخوردگی می باشند
سمپلرمتغیرVITLAB دارای مدلهای زیر با حجمهای مختلف می باشد:
سمپلرVITLAB با رنج 0.5 تا 10 میکرولیتر
سمپلر ویت لب با حجم 10تا100 میکرولیتر
سمپلر VITLAB با حجم 100 تا 1000 میکرولیتر
سمپلر متغیرویت لب با حجم 20تا200 میکرولیتر
میکروپی پت ثابتVITLAB با حجم 1000 تا 10000 میکرولیتر
میکروپیپت ثابت ویت لب با حجم 500 تا5000 میکرولیتر
ویت لب
سمپلرویت لب
قیمت سمپلرویت لب
ویت لب سمپلر
ویت لب فروش سمپلر
سمپلرتک کاناله ویت لب
فروش انواع سمپلرویت لب
میکروپی پت ویت لب
VITLAB
 

نظرات ارسال شده
فرم ارسال نظرات