دیسپنسر-دیسپنسرgenius vitlab

دیسپنسرژنیوس

genius dispensers
از دیسپنسرژنیوس vitlab جهت برداشت نمونه هایی با حجم بسیار کم مورد استفاده میگرد این دیسپنسردارای حجمهای مختلف می باشد
دیسپنسر ژنیوس ویت لب با حجم 0.25 – 2.5
دیسپنسر ژنیوسvitlab با حجم 1     - 2.5
دیسپنسر genius با حجم 0.5 – 5.0
دیسپنسرژنیوس با حجم 10.0 -1.0
دیسپنسر ژنیوس با حجم 2.5 – 25.0
دیسپنسرژنیوس با حجم 5.0 -50.0
دیسپنسرژنیوس ویت لب با حجم 50.0 - 10.0
دیسپنسرژنیوس vitlab با حجم 100.0 - 10.0
دیسپنسرژنیوس با حجم 20 تا 100
این دیسپنسرها دارای مقاومت بسیارزیادی در برابر اسیدها و بازها می باشند و علت آن هم استفاده از جنسPTFE-PFA-FEP شیشه بروسیلیکات و آلومینیوم و ایریدیوم در ساختار آنها می باشد
دارای شیر برگشت جهت کمترین اتلاف معرف
پوشش پلاستیکی موجود برروی سیلندر مانع از پاشیده شدن معرف در هنگام شکستن سیلندر می شود که یکی از بزرگترین مزایای این دیسپنسر می باشد
دارای سه عدد آداپتور جهت اتصال به بطریهای مختلف و یک عدد لوله پرکننده تلسکوپی می باشد
این دیسپنسر بطور کامل قابل اتوکلاو می باشد
دیسپنسرچیست؟
دیسپنسر وانواع آن
قیمت دیسپنسر
فروش دیسپنسر
کاربرددیسپنسر

نظرات ارسال شده
فرم ارسال نظرات