رطوبت سنج غلات رطوبت سنج unimeter قیمت رطوبت سنج غلاتunimeter

دستگاه رطوبت سنج غلات مدل unimeter
با مشخصات زیر:  

برای کار با این دستگاه ابتدا توسط قاشقک مخصوص مقداری از نمونه را برداشته ودر محل مخصوص نمونه می ریزیم سپس در آنرا بسته و دستگاه را با توجه به

نوع غله مورد نظر منو آنرا انتخاب کرده و قرائت میکنیم

از ویژگیهای این دستگاه می توان به موارد زیر اساره کرد:

رنج اندازه گیری رطوبت از 10% تا 35% برای غلات و از 9% تا 25% برای دانه های روغنی

توانایی اندازه گیری average از داده ها و محاسبه اتوماتیک میانگین مقادیر اندازه گیری شده

دارای LCDبزرگ جهت قرائت راحتتر

رنج دمایی از 0 تا 45 درجه سانتیگراد

قابلیت کالیبراسیون توسط کاربر با روش بسیار ساده

دارای نشانگر باطری و طول عمر آن

backlightنور پس زمینه برای محیط های تاریک

دارای دقت اندازه گیری 0.5_+ برای رطوبت

این دستگاه غلات زیر را با رنجهای مخصوص اندازه گیری می کند

اندازه گیری رطوبت آرد از.............................. 10.4% تا 39.0%

رطوبت  سنج گندم از...................................10.4 % تا 39.0 %

رطوبت سنج برنج از.................................... 10.5 % تا 35.0 %

رطوبت سنج شلتوک از............................... 10.4 % تا 39.0 %

رطوبت سنج ذرت از.................................... 11.0 % تا 50.0 %

رطوبت سنج جواز....................................... 10.2 % تا 39.0 %

رطوبت سنج سنج جودوسراز....................... 10.2 % تا 39.0 %

رطوبت سنج آفتابگردان از............................. 6.6% تا 25.0 %

رطوبت سنج  برزک از.................................. 6.0% تا 28.0 %

رطوبت سنج  سویااز................................... 6.4 % تا 35.0 %

رطوبت  سنج چاوداراز................................. 11.0 % تا 39.0 %

رطوبت سنج گندم سیاه از.......................... 10.2 % تا 38.0 %

رطوبت سنج تخم شلغم از.......................... 5.4% تا 25.0%

رطوبت سنج شلغم از................................. 5.2% تا 39.0 %

رطوبت سنج لوبیااز..................................... 10.2% تا 29.0%

رطوبت سنج باقالی از .................................10.0% تا 31.0 %

رطوبت سنج  خردلاز................................... 6.0 % تا 28 %

رطوبت سنج زیره از.................................... 5.6% تا 33.4 %

رطوبت سنج شبدر از.................................. 9.4 % تا 33.4%

دستگاه فوق دارای یکسال گارانتی و ده سال خدمات پس از فروش می باشد

قیمت دستگاه رطوبت سنج غلات قابل استفاده در آزمایشگاه بذر و غلات  (رطوبت سنج غلات)

فروش رطوبت سنج غلات در مدلهای مختلف  (رطوبت سنج غلات)

بهترین مدل رطوبت سنج گندم برای اندازه گیری رطوبت گندم  (رطوبت سنج گندم)
رطوبت سنج غلات پرتابل کره ای
قیمت رطوبت سنج غلات
فروش رطوبت سنج یونیمتر


 

نظرات ارسال شده
فرم ارسال نظرات
محصولات مرتبط