ذره بین پایه دار* ذره بین چراغدار

ذره بین پایه دار-لوپ بذر*

ذره بین چراغدار یکی از وسایل پرکاربرددر آزمایشگاه بذر و غلات می باشد

این ذره بین جهت مشاهده نمونه بذر توسط پایه مربوطه به میز متصل می شود

قطر عدسی این ذره بین ها از 12 سانت تا  20 سانتیمتر می باشد

ذره بین پایه دار یا لوپ چراغدار دارای لامپ LED می باشد

ذره بین چراغدار با عدسی 12 سانتی متری  (ذره بین چراغدار)

ذره بین چراغدار با قطرعدسی 15 سانتی متری فابل استفاده و قابل اتصال به میز کار برای بررسی سینی بذر  (ذره بین چراغدار)

ذره بین چراغدار با لامپ LEDو قابلیت خم شدن پایه و نزدیکی به نمونه تا نزدیکترین فاصله ممکن  (ذره بین چراغدار , ذره بین پایه دار)

قیمت ذره بین پایه دارجهت انجام امور مهندسی  (ذره بین پایه دار)

قیمت لوپ بذر
فروش ذره بین پایه دار قابل اتصال به پایه میزکار (ذره بین پایه دار)

قیمت ذره بین چراغدار با قطرعدسی 12سانتیمتر (ذزه بین چراغدار)

فروش ذره بین پایه دار مخصوص بررسی دانه های بذر در آزمایشگاه بذر و غلات  (ذره بین پایه داربذر)

 

نظرات ارسال شده
فرم ارسال نظرات
محصولات مرتبط