رطوبت سنج پنبه رطوبت سنج الیاف پنبه

رطوبت سنج پنبه , رطوبت سنج الیاف 


دستگا ه رطوبت سنج مخصوص پنبه از کمپانی بزرگ دیکی جان آمریکا بامشخصات زیر:

دارای قابلیت اندازه گیری بصورت پرتابل  (DICKEY-JOHN)

دارای اکسسوریهای مختلف برای اندازه گیری رطوبت غوزه پنبه -پنبه و الیاف  (DICKEY-JOHN)

رطوبت سنج پنبه و الیاف دیکی جان مدل DJC 2000 دارای قابلیت نگهداری اطلاعات تا 100مورد  (DICKEY-JOHN)

رطوبت سنج پنبه بسیار سبک به همراه کیف مخصوص نکهداری  (DICKEY-JOHN)

رنج اندازه گیری رطوبت برای  الیاف پنبه از 4درصد تا 16%درصد  (DICKEY-JOHN)

رنج اندازه گیری رطوبت پنبه از4  تا  16  %  درصد  (DICKEY-JOHN)

رطوبت سنج پنبه دارای قابلیت کاربری بسیارساده و آسان  (DICKEY-JOHN)

نمایندگی کمپانی DICKEY-JOHN

قیمت رطوبت سنج پنبه  (DICKEY-JOHN)

فروش رطوبت سنج پرتابل پنبه و الیاف پنبه  (DICKEY-JOHN)

قیمت رطوبت سنج پنبه دیکی جان آمریکا  (DICKEY-JOHN)

فروش رطوبت سنج ایلف پنبه وپنبه از کمپانی دیکی جان آمریکا  (DICKEY-JOHN)

نظرات ارسال شده
فرم ارسال نظرات
محصولات مرتبط