بمبودومتری,بمبو2متری

بمبودومتری

بمبودومتری یکی از ابزارهای نمونه برداری ازکامیون و سیلوغلات می باشدبمبودومتری دارای جنسه های مختلفی می باشد
بمبودومتری تمام استیل
بمبودومتری آلومینیوم اکسترودشده با فولاد
بمبودومتری برنجی
ساختارفلزی تمام بمبوهادارای نوک بسیارکوتاه ودسته برای راحتی درتخلیه نمونه برداشته شده می باشد
بمبوهای دومتری دارای 9دریچه برای نمونه برداری هستند ومیزان نمونه ای که توسط این دریچه ها برداشته می شوددرحدود900گرم می باشد
قطرداخلی بمبوها معمولا در تمامی جنسها درحدود38تا 40میلیمتر میباشند ولی برحسب سفارش مشتری قابلیت ساخت تاقطر50میلیمترنیزامکان پذیرمی باشد
این شرکت توانایی ساخت تمامی مدل بمبوها درابعادوارتفاع مختلف برحسب نیازوسفارش مشتری دارا می باشد
درضمن بمبوسه متری برای نمونه برداری از واگن نیزموجودمی باشد
قیمت بمبودومتری
قیمت بمبودومتری استیل
بمبودومتری آلومینیومی
قیمت بمبودومتری آلومینیومی
بمبودومتری برنجی
بمبواستیل دومتری
بمبوآلومینیومی
 ساخت انواع بمبو نمونه برداری

نظرات ارسال شده
فرم ارسال نظرات
محصولات مرتبط