رطوبت سنج هکتولیتردار Agratronix

رطوبت سنج غلات با هکتولیتر

دستگاه رطوبت سنج غلات دستگاهی جهت خوانش میزان رطوبت  %درصد رطوبت انواع غلات می باشد دستگاه های رطوبت سنج دارای روش های متفاوت جهت خوانش رطوبت می باشند یکی از این روش ها استفاده از روش هدایت الکتریکی دانه غلات است
.خاصیت هدایت الکتریکی غلات و دانه های روغنی به طور عمده برای تعیین رطوبت دانه به عنوان روش سنجش سریع رطوبت
استفاده می گردند. اساس این روش وابسته به خواص هدایت الکتریکی دانه در درجه اول متناسب با جرم آب در نمونه
می باشد زیراکه رطوبت نسبی آب در حدود 20.9 می باشد در حالی که این ویژگی برای دانه خشک کمتر از سه 3است. پس
میزان رطوبت در یک نمونه دانه با استفاده از خواص
هدایت الکتریکی به راحتی قابل اندازه گیری میباشد .افزایش ثابت هدایت دی الکتریکی منجر به افزایش رطوبت دانه ها می شود منتهی این افزایش برای همه دانه ها یکسان نمی باشد.
یکی ازدلایل محدودیت اندازه گیری تعداد غله محدود در هرکدام از این مدل دستگاهها عامل فوق می باشد 
مشخصات رطوبت سنج غلات یا رطوبت سنج گندم agratronix به شرح زیر است:
-رطوبت سنج غلات مدل آگراترونیکس آمریکا با قابلیت قرائت مستقیم 20نوع غله(اگراترونیکس)
-نمایش وزن حجمی غلات بدون توزین اولیه  (آگراترونیکس)
-اندازه گیری سریع دقیق وآسان  (آگراترونیکس)
-دارای نمایشگر  با صفحه بزرگ LCD
-رطوبت سنج غلات مدل agratronix دارای پورت USB
- دارای قابلیت جبران اتوماتیک دمایی (  agratronix)
-دارای قابلیت رنج  اندازه گیری رطوبت از% 5تا45% درصد بسته به نوع غله (agratronix)
-رنج دمایی 5تا45درجه(agratronix)
- دارای تکرارپذیری ودقت0.3+-
- دارای دقت نمایشگر0.1%
-کالیبراسیون در دسترس وآسان
غلات مورد اندازه گیری رطوبت سنج  agratronixشامل:
اندازه گیری رطوبت جو2r 
-اندازه گیری رطوبت جو 6r
رطوبت ذرت
-رطوبت جو دوسر
-انتدازه گیری رطوبت کانولا
-چاودار
-ذرت خوشه ای
-آفتابگردان
-گل رنگ
-سویا
-تریتیکال
-گندم
-گندم سخت قرمزبهاری
گندم سخت قرمززمستانی
-قابلیت اندازه گیری رطوبت گندم نرم قرمز زمستانی
قیمت رطوبت سنج هکتولیتردار گندم  (آگراترونیکس)
فروش رطوبت سنج هکتولیتردار گندم  (آگراترونیکس)
قیمت رطوبت سنج غلات هکتولیتردار (agratronix)
فروش رطوبت سنج غلات هکتولیتردار (agratronix)
بهترین و مناسبترین دستگاه رطوبت سنج غلات هکتولیتردار (agratronix)

 

نظرات ارسال شده
فرم ارسال نظرات
محصولات مرتبط