پی اچ مترخاک/phمترخاک, رطوبت سنج خاک

 
پی اچ مترخاک
ازدستگاه پی اچ مترخاک بیشتربرای اندازه گیری های اولیه در گلخانه ها و یا منازل و کلا جاهایی که احتیاج به دقت بالا ندارند می توان استفاده نمود علت این امر این است که ای دستگاه برای آیتم هایی مانند پی اچ و رطوبت برمبنای یکسری level از پیش تعریف شده است
پی اچ مترخاک پرتابل به دوصورت دیجیتالی چهارکاره و نوع آنالوگ می باشد که البته دستگاه آنالوگ پی اچ مترخاک قابلیت اندازه گیری فقط دو پارامترپی اچ خاک و رطوبت خاک رادارا می باشد درصورتیکه مدل دیجیتال قابلیت اندازه گیری دمای خاک,رطوبت خاک,نورخاک یا لوکس,پی اچ خاک رادارا می باشد
مشخصات دستگاه پی اچ مترخاک دیجیتال:

با قابلیت اندازه گیری 4آیتم مهم خاک شامل : دما و نورو رطوبت و پی اچ
اندازه گیری پی اچ خاک در 12 مرحله 
اندازه گیری رطوبت خاک در 5 مرحله مختلف  
اندازه گیری پی اچ خاک ازرنچ 3.5 تا9 
اندازه گیری دما از 9تا 50 درجه سانتیگراد 
اندازه گیری نورخورشید در 9 مرحله 
phمترخاک بصورت پرتابل و دارای کاربری بسیار ساده می باشد
پی اچ مترخاک دارای قابلیت کارکرد با باطری 
دارای پراب 40 سانتی که بطور مستقیم وارد خاک شده و می تواند قرائت را انجام دهد

قیمت پی اچ مترپرتابل دیجیتال خاک تایوانی
فروش پی اچ متر پراب دار برای اندازه گیری PH خاک
پی اچ سنج خاک آنالوگ چینی
پی اچ سنج خاک قیمت
فروش پی اچ سنج خاک
پی اچ مترخاک دیجیتال با پراب 50سانتی
قیمت پی اچ مترخاک دیجیتال تایوانی
دستگاه پی اچ مترخاک دیجیتال با پراب مستقیم
رطوبت سنج دیجیتال خاک تایوانی
نورسنج خاک دیجیتال
پی اچ مترچهارکاره دیجیتال خاک
پی اچ مترخاک و آب ارزان
phسنج خاک دیجیتال چهارکاره
کاربا پی اچ مترخاک
روش کارپی اچ مترخاک
تفاوت پی اچ مترخاک دیجیتال و آنالوگ
سنسورپی اچ مترخاک
پی اچ مترکشاورزی
پی اچ مترگلخانه
نگهداری پی اچ مترخاک
نحوه کاربا پی اچ مترخاک


 

نظرات ارسال شده
فرم ارسال نظرات
محصولات مرتبط