بمبوگونی,نمونه بردارکیسه

بمبوگونی*   

نمونه بردارگونی
بمبو80سانت گونی
اصولا نمونه برداری از کیسه های پاکتی و گونیها و کیسه های جامبو یکی راههای اولیه و یکی ازراههایی برای سریعتربه جواب رسیدن نوع محصول و آنالیزآن می باشد
اندازه این نوع نمونه بردارها به گونه ای است که براحتی قابلیت حمل و جابجایی رادارند و دراکثرمکانها و یا برای استفاده بازرسان محترم می تواندمورداستفاده قراربگیرد
بمبوهای گونی استاندارد با توجه به عرض گونی ساخته می شود که چون اکثرگونیهادارای عرض 60سانت می باشنداین نمونه بردارها دارای مدلهایی بصورت شکاف 60سانت و شکاف 5 سانت با طول کلی 80سانت و یا 50سانت می باشند
شرکت آداک ویراپژوه با توجه به امکانات و کارگاه تخصصی ساخت انواع بمبو امکان ساخت و طراحی نمونه بردارهای غلات و کلیه موادگرانولی رادارامی باشد
بمبوگونی یا نمونه بردار گونی دارای مشخصات زیرمی باشد:

بمبوگونی از جنس استنلس استیل با نوک فولادی می باشد
دارای یک عدددسته لاستیکی با سوراخی برای تخلیه نمونه درانتها می باشد
قطر بمبوگونی در دومدل 19میلیمتری و 16میلیمتری می باشد
بمبو گونی دارای طولی به اندازه 80سانتی می باشد
بمبوگونی دارای دومدل شکاف می باشد .یکی بمبوگونی با شکاف 60سانت طولی و مدل دیگر بمبوگونی با شکاف 5سانت در نوک بمبو
بمبوگونی دارای کاربردبسیارزیادی در صنایع کشاورزی و غلات .صنایع غذایی . صنایع دارویی می باشد
قابلیت اتصال کیسه نمونه برداری به انتهای دسته جهت جمع آوری نمونه
شرکت آداک ویراپژوه توانایی ساخت بمبوگونی در تمامی ابعاد واندازه های موردنظرشمارادارا می باشد
لازم به ذکراست که نمونه برداری از کیسه یا گونی توسط بمبوگونی بصورت برداشت افقی می باشد
قطرکم و باریک بودن بمبوگونی در ساخت و طراحی آن ازاینروبوده تا کمترین میزان پارگی رادرگونی ایجادنماید
درضمن بمبوهای دیگردرابعاد بمبودومتری و بمبو یک و نیم متری و بمبو یک متری نیز در این شرکت تولیدمیگردد
بمبوگونی دستی یا بعبارت ساده تر بمبویا سوک که دارای اندازه ای درحدود30سانت می باشد نیزبرطیق سفارش ساخته می شود
سوک گونی
بمبوگونی
بمبوگونی هشتادسانت با شکاف شصت سانت
بمبوگونی 60سانت با شکاف چهل سانت طولی
بمبوگونی برای نمونه برداری از کیسه
قیمت بمبوگونی استیل با شکاف 60سانت
قیمت بمبوگونی استیل با شکاف 5سانت
فروش بمبوگونی استیل
بمبوگونی با نوک فولادی
فروش بمبوگونی استیل
فروش بمبو گونی 60سانت
قیمت بمبوگونی 60سانت
بمبوگونی از جنس استنلس استیل و نوک فولادی بطول هشتادسانت
خریدبمبوگونی 80سانتی تمام استیل
نمونه بردار ازگونی درابعادمختلف طولی


 

نظرات ارسال شده
فرم ارسال نظرات
محصولات مرتبط