بشرپلاستیکی*

بشر پلاستیکی
بشرپروپیلنی
یکی از مزایای بشرها و لوازم آزمایشگاهی پلی پروپیلنی و یا پلاستیکی داشتن مقاومت زیاد دربرابر شکنندگی می باشد و دیگرمزیت آنها مقاومت بالا دربرابربیشتر موادشیمیایی می باشد
جنس این بشرهای مدرج از پلی پروپیلن شفاف ساخته شده است
دارای قابلیت اتوکلاو و فریز کردن می باشد
مقاوم دربرابر اکثراسیدها و بازهای موجوددرآزمایشگاه
ازاینرولیست محصولات پلاستیکی مورداستفاده در آزمایشگاهها بشرح زیر می باشد:
بشرپلاستیکی 100میلی لیتری با نشانگرحک شده
بشرپلاستیکی250میلی لیتری با نشانگرچاپ شده
بشرپلاستیکی 400میلی لیتری
بشرپلاستیکی 600میلی لیتری
بشرپلاستیکی 800میلی لیتری
بشرپلاستیکی 1000میلی لیتری
بشرپلاستیکی 2000میلی لیتری
بشرپلاستیکی 3000میلی لیتری

بشرمخروطی 100میلی لیتری پلاستیکی
بشرپلاستیکی مخروطی 250 میلی لیتری
بشرپلاستیکی مخروطی 50میلی لیتری
بشرپلاستیکی مخروطی 500میلی لیتری
بشرمخروطی 1000میلی لیتری پلاستیکی
بشرهای دسته دار دارای دسته ای بسیار محکم برای حمل و انتقال مایعات می باشند
بشردسته دار 250میلی لیتری پلاستیکی
بشردسته دار 500میلی لیتری پلاستیکی
بشردسته دار 1000میلی لیتری پلاستیکی


فروش انواع بشرپلاستیکی
قیمت انواع بشرپلاستیکی
بشر پلی پروپیلنی
بشرپلاستیکی دسته دار
بشرپلاستیکی مخروطی
 

نظرات ارسال شده
فرم ارسال نظرات