پیپت شوراتوماتیک*

پیپت شوراتوماتیک*
پی پت شوراتوماتیک
بورت شوراتوماتیک
وسیله ای بسیارمناسب از جنس پلی پروپیلن که برای شستشوی بسیار سریه پیت و بورت ها می باشد
این دستگاه از سه قسمت اصلی پیپت شور,بورت شور,جاروسبدشستشومی باشد
طرزکاردستگاه به این صورت است که آب از بالا برروی پیپت ها و بورتها سرازیرمی شودکه این حالت مانع از برگشت آب آلوده برروی پیت ها و بورتها می شود
پس ازرسیدن سطح آب به حدمعینی آب از قسمت انتهایی تخلیه می شود و دوباره دستگاه بصورت اتوماتیک از آب پرمی شود
استفاده ازسبدشستشو جهت نگهداری پیپت ها و بورتها و جابجایی راحتترآنها می باشد
وجودجارشستشوجهت خیساندن و غوطه ورسازی پیپت ها و بورت ها قبل از شستشو در آب یا در محلولهای تمیزکننده دیگرمی باشد
پیپت شوردارای ارتفاعی درحدود170mm و قطری درحدود990mm می باشند
جارشستشودارای سه مدل بلند و متوسط و کوتاه میباشد
علاوه برنوغ پلاستیکی این دستگاه پیپت شور استیل نیزموجودمی باشدکه برای شستشوبرخی از پیپت ها و بورت ها تارتفاع 600میلیمترمناسب می باشد
جنس آن ازاستیل ضدزنگ بوده و دربرابرانواع اسیدها و بازها مقاوم می باشد
ارتفاع آن در حدود780میلیمتر وقطردهانه آن 165میلیمترمی باشد


پیپت شوراتوماتیک پلاستیکی
قیمت پیپت شورپلاستیکی
قیمت پیپت شوراتوماتیک پلاستیکی
فروش پیپت شورپلاستیکی
بورت شوراتوماتیک پلاستیکی
پی پت شورآزمایشگاهی

نظرات ارسال شده
4.7 /5 20 5 1
فرم ارسال نظرات