پی ست پلاستیکی*

پی ست پلاستیکی*
پی ستهای پلاستیکی از جنس پلی پروپیبلن دردوحجم پی ست 500میلی لیتری و پی ست 1000میلی لیتری می باشند
مدل جدیداین پی ست ها دارای درب پیچدارو نازل یکپارچه می باشند
از این پی ست ها برای انتقال موادتا دمای 75درجه سانتیگراد استفاده می شود
این پی ست ها دارای قابلیت فریز کردن می باشند
پی ست ها دارای دو مدل طرح کلاسیک و طرح جدید با 5 رنگ مختلف برای موادمختلف می باشند
درصد احتمال نشتی و چکه کردن بسیارپایین
دارای قابلیت نوع کدرنگ به مایع موردنظر
دارای قابلیت ارتجاعی و انعطاف پذیر
پی ست لیبل دار برای موادی مانند آب مقطر-ایزوپروپیل الکل-اتانول و متانول مورداستفاده قرارمیگیرند
لیبل های چاپ شده برروی پی ست علایم مخصوص شامل اسم و خطرات و فرمول شیمیایی و ... رادارا می باشد
پی ست پلاستیکی
قیمت پی ست پلاستیکی
پی ست 250میلی لیتری
پی ست 500میلی لیتری
پی ست 1000میلی لیتری

نظرات ارسال شده
4.6 /5 20 5 1
فرم ارسال نظرات