مزورپلاستیکی*

مزورپلاستیکی*
استوانه مدرج پلاستیکی*
این مزورهای پلاستیکی از جنس پلی پروپیلن بوده ودارای مقاومت بالایی می باشند
مزوریا استوانه مدرج پلاستیکی دارای قابلیت اتوکلاوشدن می باشد
مزورپلاستیکی دارای قابلیت فریز شدن
دارای پایه ای بصورت شش ضلعی که باعث ایجادتعادل بیشتر مزور می شود
مقاومت بالادربرابراکثراسیدها و بازهای آزمایشگاهی
دارای حجمهای :
مزور پلاستیکی 50میلی لیتری
مزورپلاستیکی مدرج 100میلی لیتری
مزورمدرج 250میلی لیتری
مزورمدرج 500میلی لیتری
مزورمدرج 1000میلی لیتری

استوانه مدرج 50میلی لیتری دارای ارتفاع 199mm  و قطر30mm
استوانه مدرج 100میلی لیتری دارای ارتفاع 246mm  و قطر33mm
استوانه مدرج 250میلی لیتری دارای ارتفاع 310mm  و قطر46mm
استوانه مدرج 500میلی لیتری دارای ارتفاع 363mm  و قطر58mm
استوانه مدرج 1000میلی لیتری دارای ارتفاع 440mm  و قطر70mm


قیمت مزورپلاستیکی شفاف
فروش مزورپلاستیکی
 

نظرات ارسال شده
فرم ارسال نظرات