دستگاه کلرسنج دیجیتال* کلرسنج دیجیتال*

کلرسنج دیجیتال
کلرسنج , کلر سنج دیجیتال

در تمامی استخرهای آب چه استخرهای پرورش ماهی و چه در استخرهای شنا اندازه گیری کلر و دیگرپارامترهای آب بسیار مهم و دارای اهمیت می باشد زیرا کم یا

زیاد بودن یک یاز این پارامترها باعث صدمه های جبران ناپذیری ممکن است بشود از اینرو دستگاهها و استریپ تستهای زیادی وجوددارند که یکی از انواع این

دستگاهها دستگاه کلر سنج دیجیتال مدل COLOR Q2057از کمپانی LAMOTTEآمریکا می باشد این دستگاه دیجیتال که دارای دقت بسیار بالایی می باشد قابلیت

اندازه گیری 7 پارامتررا بشرح زیر می باشد

قابلیت اندازه گیری کلر آزاد DPD1 از رنج 0 تا 10 ppm

اندازه گیری کلر توتال DPD3 از رنج 0 تا 100 ppm

قابلیت اندازه گیری برمین از 0 تا 22 ppm

اندازه گیری ph از 6.5 تا 8.5ppm

قابلیت اندازه گیری Total Alkalinity از رنج 0 تا 250 ppm

اندازه گیری Calcium Hardness ازرنج 0 تا 400 ppm

قابلیت اندازه گیری سیانوریک اسید Cyanuric Acid ازرنج 0 تا 125ppm

قابل ذکراست در هر پک این دستگاه که بصورت یک کیف مقاوم و قابل حمل می باشد برای هریک از تستهای بالا تعداد 50عدد قرص جهت آزمایشات اولیه موجود

می باشد که پس از مصرف هریک از این قرصها می توانید با بخش فروش شرکت تماس بگیرید

قیمت دستگاه کلر سنج دیجیتال آمریکایی  ( کلر سنج دیجیتا )

فروش دستگاه کلرسنج دیجیتال آمریکایی  ( کلر سنج دیجیتال  )

قرص دی پی دی دستگاهی لاموت آمریکا  (کلر سنج دیجیتال )

قیمت قرص دی پی دی دستگاهی کلر سنج دیجیتال لاموت  ( کلر سنج دیجیتال )

فروش قرص پی اچ دستگاهی کلر سنج دیجیتال  (کلر سنج دیجیتال )

قرص سختی برای دستگاه کلرسنج دیجیتال لاموت آمریکا  (کلر سنج دیجیتال )
 

نظرات ارسال شده
فرم ارسال نظرات
محصولات مرتبط