قرص دی پی دی* -قرص دی پی دی

قرصDPD LAMOTTE دی پی دی

قرص دی پی دی لاموت آمریکا
-قرص دی پی دیLAMOTTE
قرص DPD LAMOTTEنیز مانند مابقی قرصهای کلرسنج دارای کیفیت بالایی می باشد تفاوت قرص DPD LAMOTTEبا بقیه در این است که حلالیت این قرص بیشتر و سریعتر می باشد (کیت کلرلاموت )
قرص دی پی دی لاموتDPD LAMOTTEدر ورقهایی باپوشش آلومینیومی ودر بسته های 1000تایی جهت نگهداری بهتر می باشد
کمپانی LAMOTTEآمریکا دارای دومدل قرصDPD1.DPD3 می باشد (کیت کلرلاموت )
کارآیی قرص DPD1در اندازه گیری کلرآزادو قرصDPD3 LAMOTTEبرای کلرتوتال می باشد (کیت کلرلاموت )
کیت کلرسنجLAMOTTEنیز که دارای دقت بالایی در حدppmمی باشد از قرصهای dpd lamotte استفاده می شود (کیت کلرلاموت )
کیت کلراستخری لاموت آمریکا با 60عددقرص (کیت کلرلاموت )
قیمت کیت کلراز کمپانی لاموت آمریکا با رنج اندازه گیری 0.5
فروش کیت سنجش کلرلاموت آمریکا به همراه 30عددقرص دی پی دی وان و 30عددقرص پی اچ لاموت (کیت کلرلاموت )
کیت کلرضدآب از کمپانی لاموت آمریکا (کیت کلرلاموت )

 

نظرات ارسال شده
4.6 /5 20 5 1
فرم ارسال نظرات
محصولات مرتبط