کلرسنج دیجیتال پالین تست

دستگاه کلرسنج پالین تست
کلرسنج دیجیتال پالین تست
دستگاه کلرسنج دیجیتال پالین تست یکی از دستگاههای بسیارپرکاربردبرای اندازه گیری پارامترهای کلروپی اچ و کلرتوتال و اسیدسیانوریک موجوددرآب می باشد کاربرددستگاه کلرسنج پالین تست مدلpooltester3 در تمامی استخرهای شنا-استخرهای پرورش ماهی-آب و فاضلاب و... می باشد
دستگاه کلرسنج پالین تست قابل ارائه دردومدل می باشدکه یک مدل دارای کیف برزنتی وتعدادقرص کمترویک مدل دارای کیف حمل مخصوص مقاوم و تعداد400عددقرص می باشد
کلرسنج پالین تست درکیف مخصوص خوددارای دوعددسل شیشه ای جهت نمونه برداری می باشد
دارای قابلیت ثبت و ذخیره اطلاعات و داده ها به تعداد10عدد
دارای استانداردIP-67 و مقاوم دربرابرآب و گردو غبار
قابلیت اندازه گیری کلراز0.01تا5ppm
دارای قابلیت اندازه گیری پارامترهای ذکرشده به روش فتومتری
دستگاه کلرسنج پالین تست دیجیتال دارای دومدل می باشد یکی به همراه کیف برزنتی و تعداد قرص کمترو دیگری به همراه کیف مخصوص با تعداد قرص بیشتر

بهترین کلرسنج دیجیتال پرتابل
کلرسنج دیجیتالpalintest
قرص کلرسنج دیجیتال
نمایندگی فروش پالین تست
کلرسنج دیجیتال پالین تست
قیمت کلرسنج پالین تست
نمایندگی فروش کلرسنج پالین تست
کلرسنج پالین تست مدلpooltester3
دستگاه کلرسنج دیجیتال پالین تست
تعمیردستگاه کلرسنج
کالیبراسیون دستگاه کلرسنج

نظرات ارسال شده
فرم ارسال نظرات
محصولات مرتبط