قرص فنول رد* قرص پی اچ *

قرصPh  , قرص فنول رد , قرص پی اچ
 

اندازه گیری مقدارپی اچ ph در آب آشامیدنی و آب استخرهای شنا و استخرهای پرورش ماهی یکی از موضوعات

بسیار مهمی است که باید بطور منظم و مداوم مورد سنجش و اندازه گیری قرار بگیرد ph مناسب برای آبها معمولا

7می باشد و پایین تر بودن مقدار و غلظت یون هیدروژن به معنای اسیدیته شدن و اسیدی بودن آب و بالارفتن

غلظت یون هیدروژن به معنای قلیایی شدن آب می باشد

روشها و دستگاههای ویژه و مخصوصی برای این کار وجود دارد که شامل کیت های اندازه گیری کلرو پی اچ و

دستگاههای دیجیتالی اندازه گیری کلر و پی اچ و دستگاههای کلر سنج که به راحتی و با دقت بالا تمامی

پارامترهای ضروری برای آب را می توانند بصورت دیجیتال اندازه گیری کنند

مهمترین پارامتر قابل اندازه گیری برای آب چه آب آشامیدنی و چه آب استخرهای شنا و چه آب استخرهای پرورش

ماهی سنجش دقیق یون هیدروژن یا Phمحلول می باشد البته اندازه گیری پارامترهایی مانند نیترات-نیتریت-

سختی-کلر آزاد-کلر توتال-اسیدسیانوریک-برمین هم دارای اهمیت اندازه گیری زیادی می باشند ولی در ابتدا بیشتر

تمرکز برروی دو پارامتر اندازه گیری کلر  DPD و Ph یا phenol red می باشد

برای این کار بهتر است از آب استخرها حداقل هفته ای یکبار نمونه گیری انجام شود و برداشتن نمونه بهتر است از

عمق 30 تا 50سانتیمتری و دور از دیواره های استخر باشد حال می توان با روشهایی که در بالا گفته شد نسبت به

انجام این آزمایش اقدام نمود

عوارض پایین بودن phدر آب استخرها یعنی اسیدی بودن آب استخر شامل:

صدمه خوردن تاسیسات استخرها

-اگر دیواره ها و کف استخر از سرامیک پوشیده شده باشد باعث از بین رفتن درزبندی آن می شود و اگر استخر

سیمانی باشد باعث خوردگی و ایجاد خلل و فرج در دیواره شده که محیط و مکان مناسبی برای رشد میکروبها و

قارچهای خطرناک می باشد

-باعث از بین رفتن مقدار کلر موجود در آب و بالا رفتن هزینه برای اضافه کردن مجدد کلر میشود زیرا کلر در شرایط

محیط اسیدی خاصیت خود را از دست میدهد  , باعث سوزش شدید چشمها و حساسیت پوستی

- ایجاد لکهای پوستی

اگر phاب استخرها بالا باشد باعث می شود باعث ایجاد عوارضی مانند:

فیلترها بخوبی دیگر نتوانند کار تصفیه آب را انجام دهند

باعث کدر شدن رنگ آب استخر میگردد

در هردو صورت باید این میزان در حالت تعادل باشد

رنج اندازه گیری کیتهای دستی برای ph از 6/8 تا 8/2ppm می باشد

حال باتوجه به این امر مهم استفاده از کیتها و قرصهای اندازه گیریphیا phenol red بسیار ضروری و مهم می باشد

کیتهای قابل ارائه برای انجان این تست از کمپانیهای معتبری مانند:Palintest , Lovibond , Lamotte 

و قرصهای اندازه گیری پی اچ ph از کمپانیLamotteآمریکا , Palintestانگلستان , Lovibondآلمان می باشد

قرص فنول رد از کمپانی لاموت آمریکا در بسته های 1000عددی (PH LOMOTTE)

قرص پی اچ ساخت کمپانی لاویباند آلمان در بسته های 500تایی  (lovibind )

قرص پی اچ لاویباند جهت استفاده در کیت کلر سنج لاویباند در ورق های 10تایی(lovibond )

ارزانترین قرص پی اچ یا ارزانترین قرص فنول رد در ایران

قرص پی اچ یا قرص فنول رد چیست؟

قرص ph یا قرصphenolred دارای چه کاربردی می باشد؟

قرص شناساگر فنل رد یا قرص شناساگرد پی اچ از کمپانی پالین تست انگلستان  (palintest)

بهترین قرص اندازه گیری پی اچ برای استفاده با کیت دستی و دستگاه کلر سنج دیجیتال

قرص ph lovibond ساخت کشور آلمان با بسته های 500عددی  (lovibond)

قرص پی اچ لاویباند ساخت آلمان در ورقه های آلومینیومی 10عددی  (lovibond)

قرص پی اچ لاموت در دو مدل دستی و دستگاهی ساخت آمریکا در بسته های 1000عددی  (lamotte)

قرص فنول ردجهت اندازه گیری مقدار اسیدیته آب شرب و آب استخرلاموت(lomotte)


قیمت قرص پی اچ پالین تست انگلستان
قیمت قرص پی اچ لاویباندآلمان
قیمت قرص پی اچ در بسته های 250عددی برای کیت دستی کلر
قیمت قرص پی اچ برای دستگاه کلرسنج دیجیتال
 

نظرات ارسال شده
فرم ارسال نظرات
محصولات مرتبط