DPD4 PALINTEST قیمت قرص دی پی دی 4

قرص دی پی دی 4

قرص dpd4

از قرص دی پی دی 4 یا قرصdpd4  می توان برای اندازه گیری مقدارازن موجوددرآب استفاده کرد

برای اندازه گیری ازن بوسیله قرصdpd4 هم مانند اندازه گیری کلر بوسیله قرص dpd1 از همان روش رنگ سنجی استفاده می شود

کمپانیهایی که قرصdpd4-قرص دی پی دی4را تولید می کنند مانند کمپانی:palintest انگلستان , lovibondآلمان ,  lamotteآ مریکا می باشد

قرصهای دی پی دی4-dpd4 در ورقه های الومینیومی 10عددی جهت ماندگار بهتر و با کیفیت تر و در بسته های 250عددی , 500عددی  , 1000عددی می باشند

کاربرد دیگر قرص دی پی دی 4 , قرصdpd4 در کالیبره کردن دستگاههای ازن متر و فتومترهایی که قابلیت اندازه گیری ازن را دارند می باشد

قرص های دی پی دی 4 , قرص dpd4نیز به روش رنگ سنجی کار می کنند به این صورت که مقدار 10cc از محلول یا آب مورد نظر را در کیت مخصوص ریخته

و پس از خردکردن قرص (البته بدون تماس داشتن با دستها ) قرص راداخل آن ریخته و پس از تکان دادن آن تغییررنگ حاصل شده را با رنگهای روی قوطی مطابقت

داده و عدد مورد نظررا قرائت می کنیم

دقت قرص  دی پی دی 4, قرصdpd4در حدppmمی باشد

جهت خرید و یا مشاوره در این زمینه با کارشناسان این شرکت در ارتباط باشید
قرص دی پی دی فور
قرص دی پی دی فورپالین تست
قرص دی پی دی 4پالین تست دستگاهی
قیمت قرص دی پی دی فورپالین تست

 

نظرات ارسال شده
4.7 /5 20 5 1
فرم ارسال نظرات
محصولات مرتبط