قرص دی پی دی فور قرصDPD4

قرص دی پی دی 4

قرص dpd4

از قرص دی پی دی فور یا قرصdpd4  می توان برای اندازه گیری مقدارازن موجوددرآب استفاده کرد

برای اندازه گیری ازن بوسیله قرصdpd4 هم مانند اندازه گیری کلر بوسیله قرص دی دی دی وان از همان روش رنگ سنجی استفاده می شود

کمپانیهایی که قرصdpd4-قرص دی پی دی فوررا تولید می کنند مانند کمپانی:قرص دی پی دی فورپالین تست انگلستان , lovibondآلمان ,  lamotteآ مریکا می باشد

قرصهای دی پی دی4-dpd4 در ورقه های الومینیومی 10عددی جهت ماندگار بهتر و با کیفیت تر و در بسته های 250عددی , 500عددی  , 1000عددی می باشند

کاربرد دیگر قرص دی پی دی فور , قرصdpd4 در کالیبره کردن دستگاههای ازن متر و فتومترهایی که قابلیت اندازه گیری ازن را دارند می باشد

قرص های دی پی دی فور , قرص dpd4نیز به روش رنگ سنجی کار می کنند به این صورت که مقدار 10cc از محلول یا آب مورد نظر را در کیت مخصوص ریخته و پس از خردکردن قرص (البته بدون تماس داشتن با دستها ) قرص راداخل آن ریخته و پس از تکان دادن آن تغییررنگ حاصل شده را با رنگهای روی قوطی مطابقت داده و عدد مورد نظررا قرائت می کنیم

دقت قرص  دی پی دی فوردر حدppmمی باشد
قرص دی پی دی فورDPD4 پالین تست دارای سرعت بالای انحلال وسهولت درمصرف
دارای تاریخ مصرف طولانی
قابلیت اندازه گیری کلرکل یا کلرتوتال بصورتت مستقیم با استفاده ازقرص دی پی دی فورDPD4 پالین تست
جهت خرید و یا مشاوره در این زمینه با کارشناسان این شرکت در ارتباط باشید

قرص دی پی دی فورDPD4
قرص دی پی دی فورپالین تست DPD4
قرص دی پی دی 4پالین تست دستگاهی  DPD4
قیمت قرص دی پی دی فورپالین تست

قرص دی پی دی فور
قیمت قرص دی پی دی فور
فروش قرص دی پی دی فور
قرص دی پی دی فورپالین تست
فروش قرص دی پی دی فورپالین تست
قرص دی پی دی فورلاویباند
قرص دی پی دی فوردستگاهی
قرص dpd4 palintest
قرص dpd4 lovibond
 

نظرات ارسال شده
فرم ارسال نظرات
محصولات مرتبط