قرص پی اچ *کاربردقرص فنول رد

کاربردقرص پی اچ
قرص پی اچ متر-قرص فنول رد
کاربردقرص فنول رد

تعادل شیمیایی آب و متعادل نگه داشتن آن یکی از موارد بسیار مهم در تمامی استخرهای آب می باشد که در هردو صورت بالا و پایین

بودن مقدار پی اچ مشکلات مختلفی برای استفاده کنندگان بوجود می آورد

میزان مطلوب پی اچ  آب استخرمعمولا بین 7.2 تا 7.8 و ph ایده آل بین 7.4 تا 7.6 می باشد

خارج شدن رنج پی اچ آب دارای اثرات و مشکلات زیر می باشد :

ایجاد ناراحتی های مختلف پوستی و متورم شدن پوست

کاهش اثر موادضدعفونی کننده زیرا در صورت پایین بودن مقدار ph آب کلر اضافه شده سریعتر تجزیه شده و خاصیت ضدعفونی آن

کاهش پیدا می کند

در صورت بالا بودن مقدار پی اچ برروی سطح استخر و کاشی های استخر رسوب تشکیل می شود و یا باعث کدر شدن آب می شود

از اینرو اندازه گیری مقدار ph آب دارای اهمیت بالایی در سلامت و نگهداری آب استخردارا می باشد

جهت اندازه گیری پی اچ آب استخر از کیتهای کلرسنج می توان استفاده نمود

کیت کلرسنج دارای دو ستون اندازه گیری برای کلر و ph می باشد

هر کیت کلرسنج بسته به برند آن مانند کیت کلرسنج پالین تست انگلستان دارای 40 عدد قرص برای شروع آزمایش می باشد که

20عدد آن قرص DPD و 20 عدد دیگر قرص PH  می باشد

کیت کلرسنج قطره ای ایرانی

کیت اندازه گیری PH ایرانی

محلول اندازه گیری کلر ایرانی

کیت کلرسنج از کمپانی لاویباند آلمان
قرص پی اچ پالین تست انگلستان
قرص پی اچ لاویباندآلمان
قرص پی اچ چیست؟
نمایندگی قرص پی اچ مترپالین تست
واردکننده قرص پی اچ متریافنول رد
کاربردصنعتی قرص پی اچ متریا فنول رد
کاربردقرص پی اچ متر دراستخر
اهمیت قرص پی اچ متر
انواع قرص پی اچ مترپالین تست و لاویباند
قرص پی اچ فروش
قرص پی اچ قیمت
قیمت قرصph
قیمت قرص پی اچ پالین تست
قرص فنول ردپالین تست
 

نظرات ارسال شده
فرم ارسال نظرات
محصولات مرتبط