قرص دی پی دی لاویباندlovibond

قرص دی پی دی لاویباند

قرصDPD LOVIBOND
قرص اندازه گیری کلر آزاددر آبهای آشامیدنی و آب استخر
قرص دی پی دی لاویباند آلمان
قرصهای DPDکمپانی LOVIBOND آلمان در کارخانجات بزرگ و با استفاده از بالاترین سطح امکانات و متخصصین ساخته و تهیه می شود
این قرصها دارای استاندارهای لازم از سوی مراجع ذیصلاح می باشند
قرصها درون ورقهای از جنس آلومینیوم می باشند که وجود پوشش آلومینیومی برای این قرصهای DPDباعث می شود که خطرات بسیاری از جمله خطرات محیطی و آب و هوایی نتوانند اثری برروی این قرصها داشته باشند و بوسیله دارا بودن این پوشش قرصهای DPDدی پی دی را می توان در شرایط بسیار مناسبی نگهداری کرد
انجام آزمایشات و تستهای مورد نیاز جهت اندازه گیری کلر آزاد در آب و یا محلول با استفاده از قرصهای دی پی دی DPDاز کمپانیLOVIBOND یکی از بهترین روشها و مطمئن ترین آنها می باشد
قرصهای دی پی دی-DPDبرخلاف قطره های اندازه گیری کلر که خطر سرطان زایی رادارا بودند دارای هیچ گونه خطری نیستند و بواسطه بسته بندی بسیار مناسب آلومینیومی بسیار بی خطر برای کاربر می باشند
استفاده از قرص دی پی دی -قرصDPDلاویباند بسیار ساده می باشد بطوری که در زمان آزمایش و یا تست محلول یا آب مورد نظر مقداری از نمونه که حدود 10CCمی باشد رادرون کیت مخصوص کلرLOVIBONDریخته و بخوبی آنرا تکان می دهیم رنگ صورتی بوجود آمده میزان کلر موجود رادرون محلول بخوبی و با دقت بسیار بالا نشان می دهد میزان شدت رنگ محلول به میزان کلرموجود در آن بستگی دارد
قرص دی پی دی لاویباند آلمان یکی از پرمصرف ترین قرصهای تست کلرمی باشد
قیمت مناسب ترین  قرص دی پی دی-قرص دی پی دی لاویباند آلمان می باشد

قرص دی پی دی
قرص دی پی دی لاویباند
نمایندگی قرص دی پی دی لاویباند
قرص دی پی دی دستی لاویباند
قرص دی پی دی دستگاهی
قیمت قرص دی پی دی دستگاهی
قیمت قرص دی پی دی لاویباند
 

نظرات ارسال شده
فرم ارسال نظرات
محصولات مرتبط